٨۹ میلیارد تومان خسارت  ناشی از خشکسالی بە کشاورزان کردستانی پرداخت شدە است
سرویس کردستان - ️استاندارکردستان گفت: تاکنون ٨۹ میلیارد تومان خسارت ناشی از خشکسالی بە کشاورزان  کردستانی پرداخت شدە است.

بە گزارش کرد پرس، بهمن مرادنیا گفت: بر اساس پیگیری های انجام شده و همکاری های مدیر صندوق بیمه کشاورزی کشور تاکنون ٨۹ میلیارد تومان خسارات به کشاورزان شده است.

وی اظهار کرد: پرداخت خسارت به کشاورزان تا ۱۲۰ میلیارد تومان افزایش خواهد یافت و پرداخت این رقم تا چند روز آینده محقق می شود.

استاندار کردستان افزود: برآورد خسارت باغات استان نیز  در کمترین زمان ممکن محاسبه و به باغداران پرداخت می شود.