مشارکت تشکل ها لازمه پیشرفت طرح توسعه باغات در اراضی شیب دار است
سرویس کردستان - رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: لازمه پیشرفت طرح توسعه باغات در اراضی شیبدار در استان کردستان افزایش مشارکت تشکل های بخش و تغییر دیدگاه ها در این زمینه است.

به گزارش کرد پرس, محمدفرید سپری در سومین جلسه ستاد و کارگروه توسعه باغات در اراضی شیبدار، گفت: حفظ محیط زیست و منابع طبیعی استان مهمترین اولویت های ما در اجرای پروژه های بخش کشاورزی است.

وی افزود: احداث باغ در اراضی که جنگل یا مرتع نیستند و مستعد ایجاد باغات اقتصادی هستند به موضوع اشتغال و حفظ آب و خاک کمک می کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان ادامه داد: توسعه کشاورزی پایدار و بهره وری در کلیه فعالیت های بخش کشاورزی باید مدنظر باشد و احداث باغات جدید در اراضی شیب دار با این دیدگاه دنبال شود.

سپری یادآور شد: کاهش فرسایش خاک و مهار روان آب‌ها، افزایش سطح زیر کشت و تولید محصولات باغی و تثبیت و ایجاد اشتغال  از مهمترین اهداف طرح توسعه باغات در اراضی شیب دار در کردستان است.

وی بیان کرد: بخش کشاورزی به دلیل ملاحظات زیست محیطی و نیز مکانیزه شدن فعالیت های کشاورزی که خود باعث کاهش نیروی انسانی در عرصه میشود به تنهایی توانایی حل معضل اشتغال جامعه را ندارد ولی ما با تمام توان تلاش خود را در زمینه ایجاد اشتغال پایدار در این بخش به کار خواهیم برد.

گفتنی است این جلسه با موضوع بررسی مشکلات و موانع پیشرفت فیزیکی طرح توسعه باغات در اراضی ملی برگزار شد.