بی برنامگی آفت برای شهرداری ها
سرویس کرمانشاه _ معاون عمرانی استاندار کرمانشاه، نداشتن برنامه را يك آفت براي شهرداري ها عنوان كرد و گفت: بجاي اينكه از نيروها و پرسنل بخواهيم كه براي شهرداري كار تعريف كنند، ما براي آنها كار تعريف مي كنيم و همين كارها ما را از توان و تجربه پرسنل محروم می کند.

به گزارش کردپرس؛ "منوچهر فخري" در مراسم معارفه شهردار اسلام آباد غرب گفت: یكي از اثرگذارترين سازمان هاي موجود در هر شهر و استاني، حوزه مديريت شهري و شهرداري است؛ زيرا شهرداري يك رابطه مستقيم با مردم در حوزه هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي، اجتماعي و ... دارد.

وی تصريح كرد: فردي كه به عنوان شهردار انتخاب مي شود بايد داراي خصوصيات مختلفي از جمله توانمندي و كارآمدي باشد تا بتواند به عنوان يك مسئول در عرصه مديريت شهري به ارائه خدمت بپردازد.

فخري با بيان اينكه در حوزه شهري بايد به مديريت شهري نگاه و توجه ويژه داشته باشيم، گفت: يكي از مباحث مهم در جوامع توسعه يافته بحث مديريت واحد شهري است يعني يك شهردار زماني مي تواند كارها و برنامه هاي خود را به درستي انجام دهد كه تمام مجموعه مديريت شهري را در اختيار داشته باشد.

وي در ادامه با اشاره به ظرفيت هاي بزرگ شهرستان اسلام آباد غرب به عنوان دومين شهرستان استان بعد از كرمانشاه، بيان کرد: با توجه به اينكه اين شهر فاصله كمي كه با مركز استان دارد لذا هر گونه تغيير و تحول در كرمانشاه در اسلام آباد نيز تاثيرگذار است.

وي با بيان اينكه مهمترين عامل در توسعه شهري، وجود يك برنامه كاري جامع و كارآمدي است از شهردار جديد اسلام آباد غرب خواست كه نسبت به تهيه برنامه 4 ساله اقدام كند و كارهاي خود را بر مبناي اين برنامه اجرايي كند.

 

در اين مراسم «بهنام افشين» به عنوان شهردار جديد اسلام آباد غرب معرفي شد.