درخواست آزادی دمیرتاش به خاطر «فقدان ترجمه» رد شد
سرویس ترکیه – دادگاهی در آنکارا با استناد به «فقدان ترجمه» درخواست آزادی دمیرتاش بر مبنای حکم دادگاه حقوق بشر اروپا را رد کرد.

به گزارش کردپرس، دادگاهی در آنکارا درخواست آزادی صلاح الدین دمیرتاش رئیس مشترک سابق حزب دموکراتیک خلق ها (HDP) را به خاطر «فقدان ترجمه حکم دادگاه حقوق بشر اروپا» در پرونده رد کرد.

به نوشتۀ آژانس خبری فرات، شعبۀ هفتم دادگاه جزایی آنکارا در رأی خود نوشته است: «وکیل مدافع متهم تنها نسخۀ انگلیسی درخواست آزادی از بازداشت را در پرونده ارائه کرده است. بنابراین، مقرر می دارد که حکم دادگاه حقوق بشر اروپا برای بازنگری قانونی در یک حکم بازداشت متناسب نیست.»

ماهسونی کارامان وکیل دمیرتاش دادگاه را به ارتکاب جرم متهم کرد.

دادگاه حقوق بشر اروپا روز 22 دسامبر طی حکمی ادامۀ بازداشت دمیرتاش را «واجد انگیزۀ سیاسی» و «مغایر با اصول میثاق حقوق بشر اروپا» خوانده و خواستار آزاید فوری دمیرتاش شده بود.