امیر عبداللهیان: روابط تهران_ باکو در مسیر مثبت همسایگی تداوم دارد
سرویس ایران_ وزیر امور خارجه ایران تاکید کرد: روابط تهران_ باکو در مسیر مثبت همسایگی تداوم دارد.

به گزارش کرد پرس به نقل از وزارت خارجه، حسین اميرعبداللهيان گفت: روابط تهران و باكو در مسير مثبت همسايگی تداوم دارد. 
وی افزود: ممکن است در برخی موضوعات  تفاوت دیدگاه وجود داشته باشد اما مهم آنست که در دوطرف اراده جدی برای عبور از موانع وجود دارد.
وی افزود: من و همکارم آقای جیحون بایرام اف به نمایندگی از دوکشور برای توسعه همه جانبه مناسبات و عبور از  سوء تفاهم ها به تماس و رایزنی های مثبت خود ادامه می دهیم. 
امیرعبداللهیان گفت: در همین چارچوب توافق نموده ایم همکاری های دوطرف را براي مديريت بهتر فضای عمومی و رسانه ای افزایش داده و کمیته مشترکی تشکیل گردد.
 ما همسایگان را خویشاوند خود می دانیم و اصول حاکم بر روابط خویشاوندی را قدر می نهیم.