خط بریل برای زبان کُردی تنظیم شد
سرویس کردستان- جمعی از فعالان علمی و فرهنگی نابینا با همکاری دانشگاه کردستان اقدام به تنظیم خط بریل برای زبان کُردی کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری کُردپرس، نابینایان دانشگاه کردستان با تشکیل کانونی به نام سوما گردهم آمده‌اند تا برای بهبود وضعیت آموزشی و پژوهشی نابینایان تلاش کنند. این کانون به پشتیبانی پژوهشکده کردستان‌شناسی خط بریل را برای نوشتار درست کُردی قاعده‌مند و استاندارد می‌کنند. البته پیشتر هم کسانی در ایران و ترکیه یا در حکومت اقلیم کردستان به این منظور تلاش هایی کرده بودند.

کانون سوما و نابینایان دانشگاه کردستان در سال گذشته جلساتی در این دانشگاه برای بهبود و استانداردسازی بریل کُردی برای خدمت رسانی به دنیای نوشتاری و خوانداری نابینایان برگزار کردند.

حاصل این کار تیمی که از منظر روش و دشواری‌ها به دقت و با جزئیات توضیح داده شده، در مانیفستی با عنوان «استانداردسازی بریل کُردی» ارائه شده است.

خط بریل خطی لمسی برای خواندن و نوشتن متون است که قواعد آن را اهل هر زبانی برای خط خود می‌توانند تنظیم و قاعده‌مند کنند.