صدور حکم زندان برای یک نماینده سابق HDP
سرویس ترکیه - بهجت ییلدیریم نماینده سابق HDP به اتهام عضویت در سازمان تروریستی روانه زندان شد.

به گزارش کردپرس، بهجت ییلدیریم نماینده سابق حزب دموکراتیک خلق ها (HDP) به اتهام عضویت در سازمان تروریستی به دستور دادگاه روانه زندان شد.

بنا بر خبر مزوپوتامیا، ییلدیریم نماینده دوره بیست و ششم HDP که در حمله بامدادی نیروهای پلیس ضد ترور به خانه اش در سوم نوامبر بازداشت شده بود، پس از اتمام دوره بازجویی با گذشت 9 روز به دادگاه فرستاده شد. دادگاه آدی یامان درخواست زندان از سوی دادستانی را برای ییلدیرم پذیرفت و او به اتهام عضویت در سازمان تروریستی روانه زندان اورفا شد.

به دلیل دستور دادستانی مبنی بر محرمانه بودن این پرونده جزئیات بیشتری از اتهامات وارده به ییلیریم در دست نیست.