برابری میزان آرای ائتلاف اپوزیسیون ترکیه با ائتلاف حاکم
سرویس ترکیه - بر اساس آخرین نظرسنجی ها آرای دو ائتلاف حاکم و اپوزیسیون با هم برابر شدند.

به گزارش کردپرس، بر اساس نتایج آخرین نظرسنجی های به عمل آمده در ماه اکتبر، میزان آرای ائتلاف اپوزیسیون ترکیه تنها 0.3 درصد با آرای ائتلاف حاکم تفاوت دارد. 

شرکت تحقیقاتی PİAR نتایج نظرسنجی ماه اکتبر خود را در 26 استان ترکیه، در حساب های خود در شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشت. در این نظرسنجی از مردم پرسیده شد که «اگر آخر این هفته انتخابات سراسری برگزار شود شما به کدام حزب رأی خواهید داد؟»

بر اساس این نظرسنجی پیش از توزیع آرای بلاتکلیف در بین احزاب مختلف، 23.6 درصد از مردم به حزب عدالت و توسعه (AKP)، 20.5 درصد به حزب جمهوری خواه خلق (CHP)، 6.7 درصد از مردم به حزب حرکت ملی (MHP)، 8.9 درصد به حزب دموکراتیک خلق ها (HDP)، 9.6 درصد به حزب خوب (İP)،و  4.6 درصد به حزب دموکراسی و پیشرفت (DEVA) رأی می دهند. 13.1 درصد از مردم هنوز در انتخاب احزاب بلاتکلیف هستند و 9.8 درصد از مردم نیز نمی خواهند در انتخابات شرکت کنند.

بر این اساس اگر رأی های بلاتکلیف را در بین احزاب مختلف تقسیم کنیم 30.6 درصد آراء به AKP و 26.6 درصد آراء به CHP و 12.4 درصد آراء به İP، و 11.5 درصد آراء نیز به HDP می رسد.

نتیجه این که دو ائتلاف جمهور (ائتلاف حاکم) با 39.3 درصد و ائتلاف ملت (ائتلاف اپوزیسیون) با 39 درصد آراء اختلافی بسیار اندک با یکدیگر دارند. به همین دلیل است که اپوزیسیون ترکیه از هم اکنون در حال آماده شدن برای انتخابات بعدی و احتمالا انتخابات زودهنگام است.