لاستیک های تولید شده در بارز چطور «قاچاق» شد؟/ بارز کردستان نیازمند نجات از ویرانی
سرویس کردستان- وضعیت در کارخانه لاستیک بارز کردستان وخیم تر از آن است که دستگاه های نظارتی و نمایندگان مردم کردستان در مجلس فکر می کنند، اطلاعاتی که از درون این کارخانه درز کرده است نشان می دهد این واحد صنعتی نیازمند یک اقدام بسیار جدی و فوری برای نجات از ویرانی است.

به گزارش کرد پرس، تنها یکی از نمونه های آشفتگی و بی سروسامانی در این کارخانه در ماه های اخیر، توقف چندین کامیون لاستیک بارگیری شده از این کارخانه به عنوان «کالای قاچاق» از سوی نیروی انتظامی است که پرونده دو فقره از آنها در اداره تعزیرات قروه در جریان است. (سند این موضوع نزد خبرگزای محفوظ است).

حال سوال مهمی که اذهان افکار عمومی را به خود جلب کرده است این است که لاستیک های تولید شده در یک کارخانه معتبر چگونه و چرا به عنوان کالای قاچاق باید توقیف شود؟ سئوالی که نهادهای نظارتی باید به فوریت جوابی برای آن پیدا کنند. اما از شواهد و قرائن هم پیداست که چه اتفاقی افتاده است.

بر اساس روندی که پیش تر در برخی از فسادهای مشابه در پرونده های قضایی مشاهده شده است قاعدتا این لاسیتک ها بدون ثبت در سامانه تجارت و به تبع آن بدون داشتن برنامه قانونی حمل در حال خروج از کارخانه به مقصدهای بوده است که فعلا معلوم نیست و قاعدتا خروج این حجم از یک محصول مهم از یک کارخانه شناخته که دارای نظم اداری خود است از سوی چند نفر خرده پا ممکن نیست.

میزان ارزش مادی این محوله ها که تنها در دو هفته پایانی آبان ماه به عنوان کالای قاچاق ضبط شده است حدود 30 میلیارد ریال است. محموله هایی که توسط نیرو انتظامی و مبارزه با کالای قاچاق لرستان و زنجان کشف شده است.  

هر چه هست خبرهای ناگواری از این واحد صنعتی به گوش می رسد و انتصابات اخیر در کارخانه هم با توجه به اینکه به ادامه چنبره یک باند خاص بر منابع این کارخانه منجر می شود، نمی تواند افق امیدوار کننده ای پیش روی این واحد صنعتی ترسیم کند.

به نظر می رسد نهادهای نظارتی باید به صورت بسیار جدی تر به این پرونده ورود  و این معدود واحد صنعتی فعال در استان بی بختِ کردستان را حفظ کنند.