اپوزسیون سوریه عروسکی در دست ترکیه است
سرویس سوریه-عضو کمیته مرکزی حزب دموکرات کُرد در سوریه(P.D.K.S)، گفت‌: اپوزیسیون سوریه قدرتی ندارد و صرفا عروسکی در دست ترکیه است.

عضو کمیته مرکزی حزب دموکرات کُرد در سوریه(P.D.K.S) در گفت‌وگو با کُردپرس با اشاره به سیاست اداره خودگردان در مذاکره با دمشق، اظهار کرد:امروز برای ضمانت اجرایی مذاکره با دولت مرکزی روسیه می‌تواند نقش ایفا کند اما روسیه تضمین‌کننده قابل اطمینانی نیست چرا که خود را دوست و شریک‌ سیاسی دمشق می‌داند و می‌خواهد بحران سوریه را به نفع دولت مرکزی تمام کند.

وی ادامه داد:امروز براساس قرار ۲۲۵۴ سازمان ملل که برای سوریه تصویب شد، مذاکراتی میان اپوزسیون سوریه و دولت مرکزی بر سر قانون اساسی جدید در حال انجام است، اما این‌ گروه‌های اپوزسیون حاضر در ژنو نه صاحب نقش و نه صاحب قدرتی هستند و تنها عروسک‌های خیمه‌شب‌بازی در دست دولت ترکیه هستند.

وی افزود:امروز بهتر است اپوزسیون سوریه و گروه‌های حامی آن در ژنو، کمی واقعگرایانه‌تر به بحران‌ سوریه نگاه کند و هیاتی را برای مذاکره با دولت مرکزی آماده کنند که صاحب قدرت و نیرو در سوریه باشند و بویژه واجب است نقش مجلس سوریه دموکراتیک و نیروهای سوریه دموکراتیک جدی گرفته شوند و سازمان ملل نیز این قضیه را درک کند.

این‌ عضو کمیته مرکزی حزب دموکرات کُرد در سوریه(P.D.K.S) درباره نقش روسیه در مذاکرات،  تصریح کرد:امروز مذاکره میان دولت مرکزی و اداره خودگردان‌ نیست، بلکه مذاکره میان اداره خودگردان و روسیه است.روسیه از یک سوی بنام دولت مرکزی مذاکره می‌کند و از سوی دیگر خودش را تضمین کننده مذاکرات می‌داند.

گه‌لو عیسی خاطرنشان کرد:این سیاست روسیه تا آخر موفق نمی‌شود اما شاید بصورت کوتاه مدت بخشی از مشکلات را حل کند.بهترین راه‌حل برای تضمین مذاکرات با دولت مرکزی این است که سازمان ملل و نیروهای بین‌المللی براساس قرار ۲۲۵۴ این سازمان، نیروهای اصیل اپوزسیون‌ سوریه مانند اداره خودگردان و مجلس سوریه دموکراتیک‌ را در مذاکرات ژنو مشارکت دهند تا منافع تمام گروه‌ها در مذاکرات رعایت شود.