ارسال پرونده لغو مصونیت قضایی 13 نماینده احزاب کُردی به مجلس ترکیه
سرویس ترکیه - پرونده لغو مصونیت قضائی 13 نماینده از احزاب کُردی به مجلس ترکیه ارسال شد.

به گزارش کردپرس، 16پرونده درخواست لغو مصونیت قضائی برای 13 نماینده از حزب دموکراتیک خلق ها (HDP)، حزب مناطق دموکراتیک (DBP) و کنگره جامعه دموکراتیک (DTK) به ریاست مجلس ترکیه ارسال شد. 

به نوشته مزوپوتامیا، پرونده لغو مصونیت قضائی برای بردان اوزتورک رئیس مشترک DTK، پروین بولدان رئیس مشترک HDP، صالحه آیدنیز رئیس مشترک DBP، مراد ساری ساچ، علیجان اونلو، عمر اوجالان، سزائی تملی، رمزیه توسون، درسیم داغ، امام تشجیِر، فلکناز اوجا، فاطما کورتولان، و صدیق تاش نمایندگان HDP، به ریاست مجلس ترکیه ارسال شد. 

در این میان برای پروین بولدان 2 پرونده قضائی و برای مراد ساری ساچ نماینده HDP از وان 3 پرونده قضائی به مجلس ارسال شده است.