PYD همواره با دولت مرکزی سوریه در ارتباط بوده است
عضو کمیته مرکزی حزب اتحاد کُردستانی سوریه(P.Y.K.S) گفت:احزاب کُرد باید بدنبال لابی قوی در میان‌قدرت‌های جهانی و کشورهای صاحب نفوذ باشند تا بتوانند حقوق مردم کُرد را تامین نمایند.

عضو کمیته مرکزی حزب اتحاد کُردستانی سوریه(P.Y.K.S) در گفت‌وگو با کُردپرس با اشاره به دلیل بن‌بست مذاکرات میان اداره خودگردان و دولت مرکزی سوریه، اظهار کرد:هیچ وقت ارتباط حزب اتحاد دموکراتیک(PYD) و اداره حاضر در کُردستان سوریه با دولت سوریه قطع نشده است.یعنی از زمان‌ آغاز بحران سوریه تا به امروز این دو با هم ارتباط داشته‌اند.برخی اوقات این روابط سرد می شود، بویژه از زمانی که آمریکا وارد سوریه شد اما قطع نشده است. دولت مرکزی مناطق کُردی را بصورت امانت تحویل (PYD) داده تا با اپوزسیون سوریه و اپوزسیون کُردی و هر معترض دیگر سوری مخالفت کند.

وی ادامه داد:در شرایطی که آرام آرام دولت سوریه ارتباطش با برخی کشورها را عادی نموده و فشارهای آمریکا و اروپا بر روی دمشق کمتر از گذشته گردیده، دولت سوریه می‌خواهد با فشار به پ.ی.د آن‌ها را وادار به قبول شرایط و بازگشت ارتش و نیروهای دولتی سوریه به مناطق کُردی کند.

هوال عیسی در پاسخ به این پرسش که نقش احزاب شورای اتحاد میهنی کُرد(PYNK) و شورای میهنی کُرد (ENKS)در این میانه چیست، افزود:در سوی دیگر آنچه برای ما مهم است دنبال کردن پروژ‌ه‌ای ملی-کُردی در کُردستان سوریه است نه آنچیزی که امروز پ.ی.د با نام امت دموکراتیک و برادری خلق‌ها مطرح می‌کند که با پروژه ملی-کُردی در کُردستان‌سوریه ضدیت می‌کند.

وی تصریح کرد:احزاب کُردی باید بر روی یک موضع کُردی و ملی به توافق برسند تا بتوانند با دولت و یا هر طرف دیگری به مذاکره بنشینند و حقوق مردم کُرد را طلب کنند.برای این‌ موضوع لازم‌ است که با کُردهای دیگر مناطق نیز ارتباط مناسبی برقرار کرد نا اینکه با آن‌ها وارد درگیری و جنگ شویم.

عضو کمیته مرکزی حزب اتحاد کُردستانی سوریه(P.Y.K.S) خاطرنشان کرد:واقعیت این است نباید به دولت مرکزی اعتماد کرد.نه با آن‌ها وارد جنگ شد و نه اینکه خود را به آغوش آن‌ها بیاندازند و اراده خود را تسلیم آن‌ها کنند.

وی تاکید کرد:واجب است برای رسیدن به حقوق کُردها در سوریه ارتباط خود را با کشورهای قدرتمند جهانی افزایش دهیم بویژه ارتباط با آمریکا و روسیه و اروپا را گسترش دهیم و کار سیاسی و صلح‌جویانه خود را تشریح کنیم.

این سیاستمدار کُرد سوری گفت:احزاب کُرد باید بدنبال لابی قوی در میان‌قدرت‌های جهانی و کشورهای صاحب نفوذ باشند تا بتوانند حقوق مردم کُرد را تامین نمایند.