تعطیلی رستوران در اربیل بخاطراستفاده از کلمه «شمال» بجای کلمه «کردستان»
سرویس عراق و اقلیم کردستان - با تصمیم استاندار اربیل، یک رستوران در شهر اربیل بخاطراستفاده از کلمه «شمال» بجای کلمه «کردستان» پلمپ شد.

بە گزارش کردپرس، طی روزهای گذشتە با انتشار بیانیەای اعلام شد، یک رستوران بە نام "مصایف شمال" بە زودی افتتاح خواهد شد.

منبعی در استانداری اربیل در گفتگو با "باسنیوز" اعلام کرد، تیم های پلیس اربیل با دستور امید خوشناو، استاندار اربیل این رستوران را پلمپ کردند.

نام این رستوران از ادبیات رژیم بعث گرفتە شد کە بە کردستان با عنوان "شمال" نام می برد و تکرار چنین لفظی پس از سال ٢٠٠٥ غیرقانونی اعلام شد، زیرا در قانون با عنوان اقلیم کردستان برای کردستان بە کار رفتە شدە است.