هوشیار زیباری: با بازی های سیاسی دو کرسی حزب دمکرات در مجلس عراق را ابطال کردەاند
سرویس عراق و اقلیم کردستان - یکی از اعضای دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان (پارتی) اعلام کرد، دو کرسی این حزب را کە در انتخابات زودهنگام مجلس عراق بە دست آوردە بود، با بازی های سیاسی ابطال کردەاند.

بە گزارش کردپرس بە نقل از باس نیوز، هوشیار زیباری از اعضای دفتر سیاسی پارتی با انتشار توییتی اعلام کرد؛ هیئت قضایی در کمیسیون عالی مستقل انتخابات سال ٢٠٢١ عراق دو کرسی کاندیداهای مستقل و دو کرسی کاندیداهای پارتی را ابطال کردەاند.

وی تاکید کردە است، این اقدام در نتیجە بازی سیاسی انجام گرفتە و نتایج انتخابات را ناامیدکنندە وصف کرد.

هوشیار زیباری اعلام کردە است، انتخابات بە صورت سالم برگزار شد، اما نتایج آن ناعادلانە است.

پیشتر کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق نتایج اولیە انتخابات زودهنگام مجلس عراق را اعلام و بر اساس آن حزب دمکرات 33 کرسی بە دست آوردە بود.