مدارس اختیار تصمیم گیری در خصوص عدم بازگشایی ندارند
سرویس آذربایجان غربی- معاون آموزش ابتدائی آموزش و پرورش آذربایجان غربی گفت: کلیه مدارس از اول آذر بازگشایی شده اند؛ ولی مدارس حق و اختیار تصمیم گیری در خصوص عدم بازگشایی ندارند و تنها نحوه و چگونگی گروه بندی دانش آموزان به مدارس تفویض اختیار شده است.

به گزارش کردپرس از آموزش و پرورش، میرصادق جامعی در وبینار معاونین آموزش ابتدائی مناطق 24 گانه آموزش و پرورش استان اظهارکرد: دانش آموزان بایستی مطابق برنامه مدرسه بخشی از آموزش ها را بصورت حضوری و باقی را از طریق آموزش در فضای مجازی مشارکت کنند.

جامعی ادامه داد: در هر صورت مدت زمان حضور در مدرسه و گروه بندی دانش آموزان به عهده مدارس است و به این نکته توجه شود که شرایط مدارس هم با همکدیگر متفاوت است.

او با اشاره به اینکه همکاری تمامی معلمان در این ایام کرونا با مدیران مدارس مورد تاکید است؛ افزود: تعداد و میزان حضور دانش آموزان با توجه به رعایت نکات بهداشتی و پروتکل ها بهداشتی، فاصله گذاری اجتماعی و رعایت دقیق مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا امری مهم است؛ از اول آذر بحث اختیار و اجبار و یا اخذ تعهد نامه و رضایت نامه کتبی معنی و مفهومی ندارد.

معاون آموزش ابتدائی آموزش و پرورش استان تاکید کرد: مدارس مطابق تصمیم و مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا بازگشایی و نحوه و چگونگی حضور دانش آموزان و گروه بندی آنان بر عهده مدارس است و نهایتا استثنائات در خصوص موارد خاص در شورای مدرسه قابل بررسی و تصمیم گیری است.

جامعی بیان کرد: مسئولین مناطق و نواحی آموزشی ناظر بر حسن اجرا مصوب شورای مدارس در خصوص آموزش حضوری با رعایت نکات و پروتکل های بهداشتی  و سایر شرایط لازم هستند.