نیروهای ضد ترور سلیمانیه: در راستای مطالبات دانشجویان معترض دستهای اغتشاشگران را از تظاهرات قطع می کنیم
سرویس عراق و اقلیم کردستان- سازمان نیروهای ضد ترور در سلیمانیه ضمن تاکید بر حمایت از مطالبات دانشجویان معترض اقلیم کردستان، اعلام کرد که دست های اغتشاشگر، در راستای مطالبات دانشجویان از تظاهرات قطع می شود.

به گزارش کردپرس، در اطلاعیه ای که از سوی سازمان ضد ترور سلیمانیه که نهادی تحت فرمان حزب  اتحادیه میهنی است، آمده که این سازمان از مطالبات روای دانشجویان معترض اقلیم کردستان و سلیمانیه حمایت کرده و نیروی اصلی حافظ دانشجویان است، زیرا آنان حق دارند از دولت اقلیم کمک هزینه تحصیلی خود و خدمات دیگر را دریافت کنند.

در ادامه اشاره شده که تظاهرات اعتراضی جوانان دانشجو در برخی نقاط به خشونت کشیده شده و سمت و سوی اعتراضات تغییر یافته و لازم است دانشجویان خود با دست هایی که مسیر مطالبات مشروع آنان را بر هم می زند، مقابلە کنند و وظیفه نیروهای امنیتی و ضد ترور نیز حفظ ثبات و امنیت شهروندان و حفاظت از اموال عمومی ودولتی است.

همچنین تاکید شده که اگر گروه های سیاسی و افراد منفعت طلب بخواهند سمت و سوی تظاهرات را در جهت منافع و سیاست های خود تغییر دهند، با برخورد شدید سازمان ضد ترور مواجه شده و به مردم اقلیم و دانشجویان نیز اطمینان خاطر داده شده که حفظ منافع آنان بر عهده این نیروها است و قطع دست های اغتشاشگر و خرابکارانه از تظاهرات فقط در راستای اجرای مطالبات دانشجویان صورت می گیرد.