فرسودگی شبکه آب شهری مهاباد ١٥ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد
سرویس آذربایجان غربی- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان‌غربی گفت: شبکه آب شهری مهاباد به علت فرسودگی دارای ۴۵ درصد هدر رفت است و به ترمیم اساسی و فوری با بیش از ۱۵ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.

به گزارش کردپرس، لطیف خوش‌سیرت در این خصوص به ایرنا؛ اظهار کرد: از مجموع ۳۶۰ کیلومتر شبکه لوله گذاری آب شهری مهاباد حدود ۹۰ کیلومتر آن برای جلوگیری از هدررفت آب نیاز به اصلاح و بازسازی شبکه دارد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان‌غربی گفت: برای اصلاح شبکه و جلوگیری از هدرفت آب تصفیه شده در تصفیه خانه مهاباد که یکی از تصفیه خانه های مدرن شمالغرب کشور محسوب می شود، بیش از ۱۵ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است که یکی از مطالبات خواسته شده در سفر ریاست جمهوری به استان خواهد بود.

او اضافه کرد: همچنین تامین ۲۰ هزار مترمکعب کسری ذخیره آب شرب در شهر مهاباد در مواقع قطعی برق و خاموش شدن تصفیه خانه ضروری بوده و باید طوری برنامه ریزی شود که هنگامی که تصفیه خانه این شهر از مدار خارج می شود برای ۲۴ ساعت آب شهر را تامین کرد.

خوش‌سیرت با اشاره به دیگر مشکلات آبرسانی شهر مهاباد گفت: در شرایط کنونی حفر چاه جهت تامین آب توجیە اقتصادی ندارد زیرا هر ١٠٠ متر حفر چاه هزینەای میلیاردی درپی خواهد داشت بنابراین برای تامین آب شرب روستاها بایستی طرح مجتمع تامین آب شرب بە ١۴١ روستای شهرستان از محل سد مهاباد سریعتر پیش برود.

او بیان کرد: جهت تحقق و بهرەبرداری موثر از طرح آبرسانی بە ١۴١ روستا شهرستان بایستی برای نوسازی و بازسازی تجهیزات و تصفیەخانە قدیمی شهرستان اقدامات لازم صورت گیرد.