استقرار نیروهای امنیتی در مقابل ساختمان پارلمان و هیئت دولت اقلیم کردستان
سرویس عراق و اقلیم کردستان- نماینده جنبش تغییر در پارلمان کردستان اعلام کرد که شمار بسیاری از نیروهای امنیتی اربیل، در مقابل ساختمان پارلمان و دولت اقلیم مستقر شده اند.

به گزارش کردپرس به نقل از سایت خبری آوینه، در پی تظاهرات و اعتراضات روزهای اخیر  جوانان دانشجو در شهرهای مختلف اقلیم کردستان که به اقشار دیگر مردم و شهروندان نیز گسترش یافته و برخی معترضین اقدام به آتش زدن اماکن عمومی، دولتی و حزبی کردند،  امروز پنج شنبه 4 آذر / 25 نوامبر، نیروهای امنیتی در اربیل، در مقابل ساختمان پارلمان و هیئت دولت اقلیم مستقر شدند.

علی محمد صالح نماینده جنبش تغییر در پارلمان کردستان در این خصوص اعلام کرد که شمار بسیاری از نیروهای امنیتی در مقابل ساختمان پارلمان و هیئت دولت مستقر شده و خودروهای ناشناس با اقدام به ربودن تعداد زیادی از دانشجویان معترض کرده اند که در مقابل ساختمان وزارت آموزش عالی اقلیم تجمع کرده بودند.

وی با اشاره به اینکه این نیروها برخورد خشونت آمیز با دانشجویان و خبرنگاران دارند، مقامات ارشد دولت اقلیم را مسئول اعمال این خشونت ها دانست.

بر اساس نیروهای مستقر در مقابل ساختمان پارلمان و هیئیت دولت اقلیم شامل نیروهای پلیس و امنیتی و برخی نیروها با لباس شخصی هستند و برخورد بسیار خشونت آمیز ی با دانشجویان داسته و تاکنون دست کم 15 تن از دانشجویان معترض را دستگیر کرده اند.