دستگیری دانشجوی رتبه اول پزشکی اقلیم کردستان در تظاهرات دانشجویی
سرویس عراق و اقلیم کردستان- یکی از دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه سلیمانیه که با رتبه اول در دانشگاه پذیرفته شده بود، طی اعتراضات اخیر دانشجویان اقلیم کردستان دستگیر شد.

به گزارش کردپرس به نقل از سایت خبری ناس کورد، خانواده مهر نایف دانشجوی رشته پزشکی در دانشگاه سلیمانیه که با رتبه اول در دانشگاه پذیرفته شده، اعلام کردند که وی در میانه تظاهرات و اعتراضات اخیر توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده و اطلاعی از سرنوشت وی ندارند.

مادر این دانشجو اعلام کرده که مهر نایف اشاره کرده که وی به همراه دیگر دانشجویان حقوق قانونی خود را مطالبه کرده اند که در خیابان از سوی نیروهای امنیتی دستگیر شده است.

تظاهرات و اعتراضات روزهای اخیر  جوانان دانشجو در شهرهای مختلف اقلیم کردستان برای دریافت کمک هزینه تحصیلی دانشجویی آغاز شده و  به اقشار دیگر مردم و شهروندان نیز گسترش یافته و روز گذشته برخی معترضین اقدام به آتش زدن اماکن عمومی، دولتی و حزبی کردند،  امروز پنج شنبه 4 آذر / 25 نوامبر، نیروهای امنیتی در اربیل، در مقابل ساختمان پارلمان و هیئت دولت اقلیم مستقر شدند.

علی محمد صالح نماینده جمنبش تغییر در پارلمان کردستان در این خصوص اعلام کرد که شمار بسیاری از نیروهای امنیتی در مقابل ساختمان پارلمان و هیئت دولت مستقر شده و خودروهای ناشناس با اقدام به ربودن تعداد زیادی از دانشجویان معترض کرده اند که در مقابل ساختمان وزارت آموزش عالی اقلیم تجمع کرده بودند.