5 خبرنگار و 56 دانشجو طی تظاهرات سلیمانیە و 30 معترض در اربیل دستگیر شدە اند
سرویس عراق و اقلیم کردستان- نمایندە جنبش تغییر در پارلمان کردستان اعلام کرد کە طی تظاهرات اخیر در سلیمانیە، 5 خبرنگار و 56 تن از دانشجویان دستگیر شدە و در اربیل نیز 30 معترض دستگیر شدە اند.

بە گزارش کردپرس، آشنا عبداللە در گفتگو با شبکە تلویزیونی روداو، اعلام کرد کە طی 24 ساعت گذشتە و در میانە تظاهرات و اعتراضات دانشجویان در سلیمانیە،  56 تن از دانشجویان دستگیر شدە اند.

وی افزود همچنین 5 تن از خبرنگارانی کە اعتراضات را پوشش دادە اند، دستگیر شدە اند و بە دلیل اینکە دستگیری ها توسط نیروهای مختلفی انجام شدە، مشخص نیست دستگیر شدگان در کجا هستند.

نمایندە جنبش تغییر در پارلمان کردستان تاکید کرد کە این دستگیری ها نقض قوانین اقلیم بودە و باید متوقف شود.

اما سرکوت احمد سخنگوی پلیس سلیمانیە اعلام کرد کە نیروهای پلیس هیچ فردی را دستگیر نکردە و از این دستگیری ها بی اطلاع هسیند.

آشنا عبداللە همچنین اعلام کردە کە در اربیل نیز 30 تن از معترضین دستگیر شدە اند، اما هوگر عزیز سخنگوی پلیس اربیل تاکید کرد کە در اربیل هیچ تظاهراتی صورت نگرفتە و کسی نیز دستگیر نشدە است.

اما پیشتر علی محمد صالح نماینده جنبش تغییر در پارلمان کردستان در این خصوص اعلام کرد که امروز پنج شنبه 4 آذر / 25 نوامبر شمار بسیاری از نیروهای امنیتی در مقابل ساختمان پارلمان و هیئت دولت مستقر شده و خودروهای ناشناس با اقدام به ربودن تعداد زیادی از دانشجویان معترض کرده اند که در مقابل ساختمان وزارت آموزش عالی اقلیم تجمع کرده بودند.

سندیکای روزنامە نگاران اقلیم کردستان در سلیمانیە نیز در اطلاعیە ای اعلام کرد کە شماری از روزنامە نگاران و خبرنگاران در سلیمانیە دستگیر شدە و پس از گذشت مدت کوتاهی آزاد شدە اند.

تظاهرات و اعتراضات روزهای اخیر  جوانان دانشجو در شهرهای مختلف اقلیم کردستان برای دریافت کمک هزینه تحصیلی دانشجویی آغاز شده و  به اقشار دیگر مردم و شهروندان نیز گسترش یافته و روز گذشته برخی معترضین اقدام به آتش زدن اماکن عمومی، دولتی و حزبی کردند.