ابراز تاسف مسرور بارزانی از مرگ پناهجویان در آب های میان فرانسە و انگلستان
سرویس عراق و اقلیم کردستان- نخست وزیر اقلیم کردستان از مرگ پناهجویان کرد در کانال آبی میان فرانسە و انگلیس،ابراز تاسف کرد.

بە گزارش کردپرس به نقل از شبکە تلویزیونی کردستان 24، مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان طی پیامی تویتری،اعلام کرد از مرگ 27 پناهجو در کانال آبی میان فرانسە و انگلیس کە بە نظر می رسد بسیاری از آنان کرد بودە اند، متاسف است.

وی اعلام کرد کە اقدامات لازم را برای شناسایی هویت این قربانیان انجام دادە و با خانوادە و بستگان آنان ابراز همدردی کرد.

همچنین تاکید کرد کە این حادثە خطر مهاجرت غیرقانونی و قاچاقچیانی کە پناهجویان را بە سوی مرگ می برند، گوشزد می کند و لازم است همگان با همکاری یکدیگر این روند را متوقف سازند.

لازم بە ذکر است کە روزنامه گاردین گزارش داد کە  27 تن از مهاجرانی که قصد داشتند با قایق از فرانسه وارد انگلیس شوند، جان خود را بر اثر واژگون شدن قایق از دست دادنده اند و در میان این قربانیان که به گفته مقامات فرانسوی، اکثر آنها شهروندان کرد هستند، یک زن باردار و سه کودک دیده می شود.