حل مسئله کردهای ترکیه رابطه آنکارا با کردهای سوریه را بهتر می کند
سرویس جهان- فرمانده کل نیروهای دموکراتیک سوریه معتقد است اگر ترکیه بار دیگر وارد مذاکره صلح با کردهای داخل این کشور شود این مسئله، به دلیل ارتباط مسئله کردها در ترکیه و سوریه با همدیگر، روی وضعیت در شمال شرق سوریه نیز تاثیر می گذارد.

به گزارش کردپرس، مظلوم کوبانی، فرمانده کل نیروهای کرد-عرب سوریه از دولت ترکیه خواست وارد مذاکره مجدد با کردهای داخل این کشور، بویژه پ.ک.ک شود. او در مصاحبه با مجله نشنال اینترست آمریکا تاکید کرد مسئله کردها در ترکیه و سوریه ارتباط تنگاتنگی با هم دارند.

کوبانی در تشریح این مسئله افزود: برخی شهرهای کردنشین میان ترکیه و سوریه تقسیم شده است؛ برای مثال، خط آهن از وسط شهری می گذرد که بخشی از آن در داخل مرزهای ترکیه قرار دارد و بخشی دیگر از آن در داخل سوریه است. در کنار آن ارتباطات قبیله ای و اجتماعی میان کردهای ترکیه و سوریه وجود دارد.

فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه تاکید کرد در صورتی که دولت ترکیه بار دیگر وارد مذاکره صلح با کردهای داخلی این کشور شود و این مذاکره نتیجه بخش باشد روی مسئله کردها در سوریه نیز تاثیر مثبت خواهد داشت.

او تاکید کرد، به همان ترتیب، وقتی تقابل میان دولت ترکیه و کردهای این کشور وجود دارد، این مسئله روی وضعیت در مناطق کردنشین سوریه نیز تاثیر منفی دارد. به طوری که وقتی ترکیه با کردهای داخل این کشور در جنگ است، این جنگ به داخلی مناطق کردنشین سوریه نیز سرایت کرده است و ترکیه چندین شهر کردنشین سوریه را همزمان با تقابل این کشور با کردها در داخل ترکیه تصرف کرده است.

مظلوم کوبانی اشاره کرد زمانی که دولت ترکیه در روند صلح با کردهای داخل ترکیه از سال 20133 تا 2016 به سر می برد کردهای سوریه نیز رابطه خوبی با دولت ترکیه داشتند و بسیاری از رهبران و سیاستمداران کرد سوریه به ترکیه سفر می کردند و با مقامات این کشور دیدار و گفتگو می کردند.

او از جامعه بین المللی خواست ترکیه را برای از سرگیری روند صلح با کردهای آن کشور تحت فشار قرار دهند زیرا تنها در این صورت است که مسئله کردهای ترکیه حل می شود.

مظلوم کوبانی بر این باور است که به دلیل این که آمریکا هم با ترکیه و هم با کردهای سوریه در ارتباط است، تنها این کشور می تواند با میانجیگری خود باعث موفقیت آمیز شدن روند صلح میان ترکیه و کردها شود.

او تاکید کرد شخصا از مقامات آمریکایی خواسته است این کشور نقش میانجی را در روند صلح میان ترکیه و کردها بر عهده بگیرد زیرا حضور آمریکا در این روند موثر است.

با این حال، فرمانده کل نیروهای دموکراتیک سوریه، ترکیه تحت رهبری رجب طیب اردوغان را دشمن کردها توصیف کرد زیرا به گفته او، ترکیه در چند سال گذشته فقط رویکرد خشونت و جنگ را علیه کردها هم در ترکیه و هم در سوریه در پیش گرفته است و این مسئله مشکلات و گرفتاری زیادی برای کردها هم در داخل ترکیه و هم در داخل سوریه ایجاد کرده است.