سه شهردار شهرستان قروه تأیید شدند/«دزج» در دست بررسی و «مالوجه» بدون شهردار
سرویس کردستان- سه شهردار انتخابی شهرهای «قروه، سریش آباد، دلبران» مورد تأیید قرار گرفتند و در این میان سوابق اداری شهردار «دزج» در دست بررسی بوده و برای «مالوجه» هم فعلاً انتخاب شهردار موضوعیت ندارد.

به گزارش خبرنگار کردپرس، پس از انتشار گزارشی با عنوان «انتخاب شهرداران شهرستان قروه به کجا رسید؟» در خبرگزاری کردپرس و درخواست برای پاسخ گویی وضعیت شهرداران شهرستان قروه؛ مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری کردستان در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار کردپرس در این زمینه پاسخ داد.   

«جمشید اسدی» با بیان اینکه از شهرداران شهرستان قروه تا کنون تأیید نهایی سه شهردار «قروه، دلبران و سریش آباد» توسط وزارت کشور صادر شده؛ عنوان کرد: در حال حاضر حکم قطعی «صمد مهدمی فر» به عنوان شهردار دلبران در حال انجام است و به دلیل پروسه اداری و اینکه تا مراحل مأموریت کاری نامبرده انجام شود مقداری صدور حکم طول خواهد کشید.

او به انتخاب شهردار سریش آباد اشاره کرد و با بیان اینکه «محمدتقی عبدی» به عنوان شهردار این شهر تأیید شده است، در پاسخ به این سؤال که آیا سوابق لازم را دارد؟ گفت: استانداری به دلیل اینکه نامبرده سوابق دولتی نداشت و بیشتر سوابق بخش خصوصی را دارا بود مطابق تبصره 5 ذیل ماده یک آیین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار که عنوان کرده «چگونگی تشخیص سمت های همسطح در مدیریت های پایه، میانی و ارشد و معادل سازی سابقه مدیریت در بخش خصوصی افرادی که از سوی شوراهای اسلامی شهرها برای تصدی سمت شهردار انتخاب می شوند، براساس دستورالعملی است که توسط وزارت کشور با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و ابلاغ می شود»، بررسی این کار به وزارت کشور سپرده شد و در این زمینه هیچ گونه تفویض اختیاری تاکنون به استانداری ها داده نشده است.

به گفته «اسدی» وزارت کشور هم بعد از بررسی لازم سوابق بخش خصوصی شهردار سریش آباد را تأیید و حکم نامبرده هم صادر شده است.  

او سپس با اشاره به انتخاب شهردار قروه، عنوان کرد: برای «خسرو عزتی» به عنوان شهردار قروه هم باتوجه به اینکه مدرک تحصیلی نامبرده عیناً در آئین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار نیامده بود و سوابق کاری وی که در شهرداری بوده نیاز به تأیید وزارت کشور داشت، به وازرت کشور ارجاع داده شد.

«اسدی» از تأیید شهردار قروه هم توسط وزارت کشور خبر داد و گفت که به زودی حکم این شهردار هم صادر می شود.

اما تنها شهرداری که هنوز به دلیل نداشتن سوابق اداری به پاسخ قطعی نرسیده مربوط می شود به شهردار دزج که مطابق اظهارات مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری کردستان برای «مهدی احمدی» به عنوان شهردار دزج به دلیل نداشتن سوابق اداری و ارجاع آن به وزارت کشور هنوز پاسخی داده نشده و موارد در دست بررسی است.

«جمشید اسدی» در خصوص شهر تازه تأسیس مالوجه و انتخاب شهردار برای این شهر، بیان کرد: مالوجه گرچه در تقسیمات کشوری به عنوان شهر انتخاب شده اما بنابر قوانین تا زمانی که شهرداری در این شهر تأسیس نشود انتخاب شهردار برای این شهر موضوعیت ندارد.

او با تأکید بر اینکه برای مالوجه نیازمندیهای لازم جهت تأسیس شهرداری به وزارت کشور ارسال شده و هنوز مورد تأیید قرار نگرفته، انتخاب شهردار این شهر را تا زمان تأسیس شهرداری دارای موضوعیت ندانست./

* گفت و گو: زیبا امیدی فر