دستور نحوه تخصیص آب سد بوکان خارج از آذربایجان غربی انجام می گیرد!
سرویس آذربایجان غربی- نماینده بوکان در مجلس شورای اسلامی از عدم هماهنگی در تخصیص آب سد بوکان به شدت انتقاد کرد و گفت: سد شهید کاظمی در آذربایجان غربی واقع شده است اما افرادی خارج از استان برای این سد و تخصیص آب آن تصمیم می گیرد

به گزارش کردپرس، انور حبیب زاده، در نشست شورای هماهنگی مدیران صنعت آب و برق آذربایجان غربی با اشاره به اینکه 80 درصد آب رودخانه زرینه رود به طرف آذربایجان شرقی می رود، اظهار کرد:  سهم بوکان، میاندوآب و شاهیندژ از آب سد شهید کاظمی بسیار ناچیز است.

او افزود: آب سد شهید کاظمی صرف کشاورزی و صنعت آذربایجان شرقی می شود در حالی که آب شرب و کشاورزی بوکان با مشکل رو به ور است.

حبیب زاده در بخشی دیگر از سخنان خود گفت: در حالی که دوستان از عدم تخصیص آب به دشت ملکان در سال جاری گلایه دارند که تنها 80 هکتار از زمینهای کشاورزی بوکان تخصیص آب دارند و پروژه آبیاری دشت رحیم خان با 110 هزار هکتار مساحت علیرغم به اتمام رسیدن کارهای این پروژه به علت عدم تخصیص آب به حال خود رها شده است.

نماینده بوکان در ادامه از عدم هماهنگی در تخصیص آب سد بوکان به شدت انتقاد کرد و گفت: سد شهید کاظمی در آذربایجان غربی واقع شده است اما افرادی خارج از استان برای این سد و تخصیص آب آن تصمیم می گیرد.

برداشت بی رویه از معادن رودخانه ای بوکان

حبیب زاده همچنین به موضوع برداشت بی رویه از معادن رودخانه ای بوکان پرداخت و گفت: معادن رودخانه ای ما به خاطر منافع افراد پیمانکار به تاراج می رود  صورت جلسه ها  در خصوص برداشت از رودخانه ها قبل از اتمام جلسه در اختیار پیمانکاران قرار می گیرد.

او ضمن تاکید بر داشتن صداقت در صدور اجازه برداشت شن و ماسه از رودخانه ها ادامه داد: شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی قبل از واگذاری امتیاز برداشت با مدیران و فرمانداری هماهنگ کند.