رقابت تنگاتنگ دو ائتلاف حاکم و اپوزیسیون ترکیه: آرای همسان در ماه نوامبر
سرویس ترکیه - بر اساس نظرسنجی ماه نوامبر آرای دو ائتلاف حاکم و اپوزیسیون ترکیه برابر هستند.

به گزارش کردپرس، بر اساس آخرین نظرسنجی های انجام شده در ترکیه دو ائتلاف اصلی کشور آرای برابری را از آن خود می کنند.

شرکت تحقیقات و نظرسنجی MAK نتایج نظرسنجی ما نوامبر خود را درباره انتخابات آتی منتشر کرد. بر اساس این نظرسنجی که در 67 استان از جمله 30 کلانشهر انجام شده است، 43 درصد مردم همچنان به حزبی که در انتخابات 14 ژوئن به آن رای داده بودند، وفادار هستند. 41 درصد مردم به حزب دیگری رأی خواهند داد. 16 درصد از مردم همچنان بین این دو گزینه بلاتکلیف هستند.

در این نظرسنجی از مردم پرسیده شد که «اگر فردا انتخابات برگزار شود به کدام حزب رأی می دهید؟» بنا بر نتایج به دست آمده حزب عدالت و توسعه (AKP) 29.5 درصد، حزب جمهوری خواه خلق (CHP) 23 درصد، حزب خوب 14 درصد، حزب دموکراتیک خلق ها (HDP) 9 درصد، حزب حرکت ملی (MHP) 7.5 درصد، حزب دموکراسی و پیشرفت (DEVA) 2.5 درصد، و حزب آینده 1.3 درصد آراء را به خود اختصاص دادند. 6.5 درصد از مردم گزینه های بلاتکلیف و بی پاسخ را علامت زدند.

با توجه به نتایج این نظرسنجی در صورتی که آرای بلاتکلیف را بر اساس درصد آراء بین احزاب مختلف تقسیم کنیم، در مجموع بین CHP و AKP، تنها 7 امتیاز فاصله وجود خواهد داشت. بر این اساس AKP با 31.5 درصد آراء، CHP با 24.5 درصد آراء، حزب خوب با 15 درصد آراء، HDP با 9.6 درصد آراء، و MHP با 8 درصد آراء به ترتیب بیشترین رأی مردم را از آن خود می کنند. 

همچنین بر اساس این نظرسنجی ائتلاف جمهور (ائتلاف حاکم) 39.5 درصد و ائتلاف ملت (اپوزیسیون) 39.5 درصد آراء را به خود اختصاص می دهند که این نتیجه نتایج نظرسنجی های شرکت های دیگر را در ماه های اخیر تایید می کند.