خانه‌ «چمر و چوپی» در شهرستان ملکشاهی افتتاح شد
سرویس ایلام - طی آیینی در ملکشاهی «خانه چمر و چوپی» ایلام در این شهرستان افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری کردپرس، به همت ادارات کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی استان ایلام و نیز مردم هنردوست شهرستان ملکشاهی، خانه‌ی «چمر و چوپی» در این شهرستان افتتاح شد.

مراسم آیینی چمر در زمره‌ی آثار ناملموس استان ایلام است در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

چمر نوعی مراسم ويژه سنتی و نمايش تصويری و عينی از آيين مرثيه ای و عزاداری محلی است كه می توان آن را در  قلمرو تعزيه به شمار آورد. اين سوگ-آواز پيشينه ای كهن دارد.  اجرای مراسم آيينی چمر در بين جامعه عشايری غرب كشور از ريشه های اعتقادی و برخاسته از متن مفاهيم ارزشی اين مناطق مايه می گيرد كه برای تكريم و تجليل از فقدان شخصيتها، انسانهای مصلح و خدا جو، دلاور و شجاع، متهور و مورد احترام اقشار مردم بر پا می شود.

چوپی نیز نوعی رقص کردی و لری است که در تمام مناطق زاگرس نشین رواج دارد.