مدیریت شهری در ارومیه به شدت تحت تاثیر نگاه های سیاسی است
سرویس آذربایجان غربی- شهردار ارومیه گفت: متاسفانه مدیریت شهری در ارومیه به صورت همه جانبه تحت تاثیر نگاه های سیاسی قرار گرفته است. دلیل آن که در بخش های مختلف سرگردانیم این است که برنامه ریزی ها بخشی است و ضرر این نوع برنامه ریزی ها در لایه های پایین جامعه دیده می شود.

به گزارش کردپرس، حسین مهدی زاده در نشست جمعی از نخبگان بسیجی سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری آذربایجان غربی مدیریت شهری را یک مدیریت فراگیر و مدیریت در میدان عنوان کرد و افزود: مدیریت شهری به لحاظ حاکمیتی پایین ترین سطح مدیریتی در شکل حاکمیتی و به لحاظ شکل و ساختار مدیریتی هم به مثابه دولت یعنی از سیستم درآمد و هزینه تبعیت می کند.

او با اشاره به انجام مطالعات و طرح های توسعه شهری، اظهار کرد:  در سطح دنیا طرح ها و مطالعات در حوزه مدیریت شهری بر مبنای نیازهای مردم انجام می شود  البته قبل از انجام این مطالعات،  آگاهیهای لازم به مردم درباره تمام مباحث ارایه می شود.

مهدی زاده، دلیل بروز برخی مشکلات آتی در حوزه های شهری را وجود ایرادها در ساختار عنوان و به طرح تفصیلی شهر ارومیه اشاره کرد و گفت:  مطالعه طرح تفصیلی ارومیه بیش از هفت سال به طول انجامیده و اکنون ضوابط اجرایی آن منجر به بروز مشکلاتی شده که این مهم یکی از دغدغه های اصلی مدیریت شهری بوده و پیگیر رفع مشکلات موجود است.

او با اشاره به کسب درآمدها از محل پروانه های ساخت، بیان کرد:  سیاست  بنده این است که به طرف کسب درآمد از کانال پروانه ساخت حرکت نشود و به این مهم نگاه ویژه دارم چرا که پروانه تابعی از یک سری مسایل و حوادث سیاسی و اقتصادی در جامعه است.

شهردار ارومیه با بیان اینکه شهردای ارومیه به دنبال ساخت وسازهای بی قید و شرط نیست، اظهار کرد:  باید در حوزه ساخت وسازها ضوابط وجود داشته باشد و در این راستا  شهر ارومیه نیاز به خط آسمان دارد. از برنامه های دیگر بنده این است که عدالت در حوزه ارجاع و توزیع نقشه ها تحقق یابد و این هم مستلزم تحقق شهرداری الکترونیک است.

او با بیان این که  شهر هوشمند الزماتی دارد، ادامه داد: یکی از الزمات اولیه شهر هوشمند دستیابی به شهرداری الکترونیک است که منجر  به کاهش هزینه ها و ترافیک می شود. همچنین جهت عملیاتی شدن در حوزه ارجاع و توزیع عادلانه نقشه نیاز به برگزاری جلسات تخصصی با جامعه مهندسین و انجام چکش کاری های لازم است‌

مهدی زاده اظهار کرد: به مدیریت شهری نمی توان تک بعدی نگاه کرد چرا که آن چند وجهی است. متاسفانه در مدیریت شهری ارومیه نگاه های سیاسی به آن همه چیز  را تحت شعاع قرار داده است.

مهدی زاده تاکید کرد: دلیل آن که در بخش های مختلف سرگردانیم این است که برنامه ریزی ها بخشی است که ضرر این نوع  برنامه ریزیها در لایه های پایین جامعه دیده می شود .

او بر پیشنهاد تشکیل یک اتاق فکر مشترک  مطرح شده در جلسه اشاره کرد و گفت: از تشکیل چنین اتاق فکری جهت پیشبرد اهداف استقبال می کنیم و اینکه مدیریت شهری نمی تواند خود را در فضایی جدا از جامعه مهندسی و همچنین اقشار مختلف تصور کند و چون مدیریت شهری  بیشترین ارتباط را با نظام مهندسی دارد باید تلاش ها بر آن معطوف شود که هم سو با نظام مهندسی به جلو گام برداشت .

شهردار ارومیه گفت: صددرصد از ظرفیت نظام مهندسی در کنترل ساخت و سازها استفاده خواهیم کرد.

به گزارش کردپرس، از شهرداری ارومیه؛ مهدی زاده در این نشست به تشکیل کارگروه در خصوص طرح جامع با سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری جهت همفکری و برداشتن گام های مثبت در این خصوص اشاره کرد.