هشدار آلودگی هوا در آذربایجان غربی
سرویس آذربایجان غربی- رییس اداره پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی با صدور هشدار سطح زرد؛ نسبت به افزایش غلظت آلاینده های جوی وکاهش کیفیت هوا در روزهای آتی هشدار داد.

به گزارش خبرنگار کردپرس، مهدی صابری، با اشاره به  هشدار سطح زرد شماره سه  این اداره کل گفت: براساس بررسی آخرین الگوهای پیش یابی و با توجه به استقرار الگوهای پایدار جوی در منطقه وضعیت جوی استان ، پایداری و سکون هوا  منجر به بروز مخاطره افزایش غلظت الاینده های جوی وکاهش کیفیت هوا خواهد شد.

او ادامه داد: این پدیده از یکشنبه 7 آذرآغاز و سه شنبه این هفته،  9 آذرماه به پایان می رسد.

صابری گفت: منطقه اثر این پدید کلیه مناطق استان به ویژه شهرهای پرجمعیت است و بر اثر آن کاهش دید و کیفیت هوا تا حد ناسالم برای گروههای حساس پیش بینی می شود.

رییس اداره پیش بینی هواشناسی آذربایجان غربی تاکید کرد: اجتناب از رفت وآمدهای غیر ضرور به مراکز شهرها برای افراد سالمند، خردسالان و افراد با سوابق بیماری قلبی و ریوی، اجتناب از فعالیت ورزشی در سطح شهر و فضاهای باز ومدیریت در استفاده بهینه از سوخت و زمان فعالیت واحدهای صنعتی توصیه می شود.