بازگشت ۱۳ واحد صنعتی و معدنی ایلام به چرخه تولید
سرویس ایلام - رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ایلام صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران از بازگشت ۱۳ واحد صنعتی و معدنی ایلام به چرخه تولید طی سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری کردپرس، رضا محمدرحیمی در تشریح برنامه‌های مورد نظر برای راه اندازی مجدد واحدهای غیرفعال صنعتی گفت: بحث اصلی در خصوص این واحدها احصای مشکلات و دسته‌بندی آنهاست و با استفاده از ظرفیت کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در سطح استان و ملی مسائل واحدهای تولیدی مطرح و تصمیم‌گیری می‌شود.

وی ادامه داد: با هم افزایی و هماهنگی که در سطح دستگاه‌های اجرایی، بانک‌های عامل و کمک دستگاه‌های قضایی و امنیتی وجود دارد از تمامی ظرفیت‌ها در جهت رفع موانع استفاده می‌کنیم.

محمد رحیمی شرط اصلی برای بازگشت به چرخه تولید در یک واحد تولیدی تعطیل را از عزم و اراده و پای کاربودن بخش خصوصی و تیم مدیریت دانست و خاطرنشان کرد: بیشترین موضوعات مطرح در این واحدها تامین تسهیلات سرمایه در گردش، بازسازی و نوسازی خطوط تولید، تعیین تکلیف بدهی‌های قبلی، تامین زیرساخت‌ها و مواد اولیه است.

وی با اشاره به راه اندازی مجدد کارخانه سولفات پتاسیم ایوان اظهار داشت: هدفگذاری سال جاری برای بازگشت به چرخه تولید تعداد ۲۵ واحد صنعتی و معدنی مورد نظر است و تاکنون ۱۳ واحد احیاء شده است.