مسرور بارزانی: حملات داعش تسریع در فعالیت موثر مراکز هماهنگی نیروهای پیشمرگ و عراقی را ضروری می سازد
سرویس عراق و اقلیم کردستان- نخست وزیر اقلیم کردستان تاکید کرد کە تداوم حملات داعش، ضرورت تسریع در فعالیت موثر مراکز هماهنگی میان نیروهای پیشمرگ اقلیم و ارتش عراق را نشان می دهد.

بە گزارش کردپرس بە نقل از شبکە تلویزیونی روداو، مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان، در واکنش بە حملە شب گذشتە داعش بە نیروهای پیشمرگ اقلیم، طی پیامی ضمن ابراز همدردی با خانوادە پیشمرگ های جان باختە، اعلام کرد کە اقلیم بارها دربارە خطرات داعش و سازماندهای دوبارە عناصر آن بە ویژە در مناطق مورد مناقشە میان اربیل و بغداد و با بهرە گیری از خلا موجود در این مناطق هشدار دادە و اعلام کردە داعش در این مناطق تبدیل بە خطری جدی علیە امنیت و ساکنان منطقە شدە است.

 وی افزود کە این حملات نشان می دهد باید در فعالیت موثر و کارآمد مراکز هماهنگی میان ارتش عراق و نیروهای پیشمرگ با پشتیبانی ائتلاف جهانی ضد داعش، برای رفع خلا امنیتی تسریع شود.

همچنین اعلام کردە کلە وزارت پیشمرگ اقلیم را موظف بە انجام دادن اقداماتی لازم بە منظور محدود کردن و متوقف ساختن حملات داعش و آسیب و زیان بە نیروهای پیشمرگ و شهروندان کردە است.

لازم بە ذکر است کە در حملە شب گذشتە عناصر داعش بە نیروهای پیشمرگ اقلیم کردستان در منطقە کولجو در نزدیکی کفری واقع در اطراف خانقین از توابع استان دیالی عراق کە جزو مناطق مورد مناقشە میان اربیل و بغداد محسوب می شود، 5 نیروی پیشمرگ جان خود را از دست دادە و 5 پیشمرگ نیز مجروح شدە اند.