آنچه سیاسی کاری بر سر بهداشت و درمان کردستان آورد/ نهادهای ناظر به فوریت ورود کنند
سرویس کردستان- حوزه بهداشت و درمان در دو سال گذشته با وجود مصائبی که کادر محروم درمان تحمل کرد، دوره ای مملو از سیاسی کاری و سیاست بازی را از سر گذرانده و این مسئله به مثابه آفتی بزرگ خسارت های بی شماری به بار آورده است.

به گزارش کرد پرس، برخی از اقدامات انجام شده در این دوره  نشان دهنده این است که علوم پزشکی کردستان بیشتر به یک باشگاه سیاسی بنفش تبدیل شده است.

در حالی که کادر درمان در این دوره همچون جهادگرانی شب و روز نشناخته و مشغول خدمت رسانی به مردم محروم کردستان بوده اند؛ از آن سو مدیران این مجموعه به جای اینکه پا به پای این جهادگران در فکر بهبود شرایط باشند، کارانه های آنها را میان برخی اعضای هیات علمی که به گفته ناظران در این مدت حتی در بیمارستان هم حاضر نشده بودند؛ تقسیم کردند.

کمبود امکانات و مسائلی که در بیمارستان تازه تاسیس سقز شاهد بودیم در کنار نابسمانی های بیمارستان بانه، خود نمونه ای بارز از رهاسازی مدیریت در این مجموعه بوده است.

سیاست بازی در این مجموعه حتی به ناتوانی  در مدیریت سلامت منابع آب استان هم سرایت کرد و  علیرغم اعلام مکرر سلامت آب استان از سوی رییس سیاست زده علوم پزشکی استان، نهایتا نامه سرطان زا بودن ترکیبات اضافه در آب شرب سنندج توسط مرکز بهداشت سنندج افشا شد.

ارتقاء رتبه علمی رییس و برخی از مدیران و هواداران سیاسی یک جریان «چند نفره»  در زمان بسیار کوتاه و بدون مستندات علمی هم نشان داد که بقاء در صندلی مدیریت بر همه چیز ارجحیت داشته است.

هنوز یادمان نرفته اختصاص اعتبارات درمان بیماران  در زمان اپیدمی کرونا، برای کارت هدیه اهدایی به فرمانداران در ابتدای سال و مدیران بنفش سازمان مدیریت و ... چه فاجعه رسانه ای را دامن زد که بعدا با توجیهاتی یک تیم رسانه ای خاص مسئول رفع و رجوع آن شدند.

عدم پرداخت کارانه و پاداش کرونای پرسنل و کادر درمان از چند ماه قبل نشان می دهد که مدیران پروازی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، از حال کادر درمان بی خبرند و در فکر ارتقای پست هستند.

کمبود داروهای حیاتی در بیمارستان های استان و ایجاد مافیای دارویی با همکاری برخی افراد در مناصب سیاسی  و صاحب نفوذ در تصمیم گیری ها موضوعی است که نهادهای ناظر باید به فوریت به آن ورود کرده و نگذارند مدیران مسبب این فاجعه به این راحتی از بار مسئولیت شانه خالی کنند.

به کارگیری خارج از ضابطه نزدیکان مدیران بنفش استان با مدارک غیر مرتبط در واحدهای کلیدی به صورت شرکتی و قرارداد کار معین و تلاش در سپردن مناصب مدیریتی در دانشکاه در روزهای پایانی دولت دوازدهم به نیروهای وابسته به باند خاص  و اقدام برای انتصاب بیش از ۵۰ نفر در دو ماه اخیر نشان می دهد سلامت مردم استان محروم کردستان تبدیل به ابزاری در دست برخی مدیران شده است.

گزارش/ منصور اولی