دبیر کل اتحادیە علمای مسلمان جهان: عادی سازی روابط با اسرائیل حرام و خیانت است
سرویس عراق و اقلیم کردستان- دبیر کل اتحادیە علمای مسلمان جهان با تاکید بر اینکە، عادی سازی روابط با اسرائیل حرام و خیانت است، عادی سازی برخی کشورهای مسلمان با رژیم صهیونیستی را محکوم کرد.

بە گزارش کردپرس بە نقل از سایت خبری آوینە، علی قرە داغی اعلام کرد: ما در کنار فلسطین و قدس و مسجد الاقصی میمانیم و علیە اشغالگران و عادی سازی روباط با آنان هستیم و عادی سازی (روابط با سرائیل) از سوی هر کشور و گروهی کە صورت بگیرد، باید محکوم شود.

دبیر کل اتحادیە جهانی علمای مسلمان افزود کە  اقدام برخی کشورهای عرب و مسلمان از جملە امارات و مغرب در عادی سازی با رژیم صهیونیستی اشغالگر، محکوم و از نظر شرعی نیز حرام بودە و خیانت بە حقوق مردم فلسطین و معاهدات پیشین است.

وی خاطر نشان ساخت کە اتحادیە علمای مسلمان پیشتر نیز چندین بار طی اطلاعیە هایی عادی سازی روابط با اسرائیل و رژیم اشغالگر قدس را محکوم و طی چندین سمینار و کنفرانس بر حرام بودن روابط با اسرائیل تاکید کردە است.