کشتە شدن یک مهاجم در هنگام حملە بە ادارە روابط خارجی دولت اقلیم کردستان
سرویس عراق و اقلیم کردستان- پلیس اربیل اعلام کرد کە یک فرد مهاجم هنگام حملە بە ساختمان ادارە روابط خارجی دولت اقلیم کردستان، کشتە شدە است.

بە گزارش کردپرس بە نقل از سایت خبری روداو، فرماندهی پلیس اربیل اعلام کردکە شامگاه امروز یک شنبە 7 آذر / 28 نوامبر یک فرد مهاجم بە ساختمان ادارە روابط خارجی دولت اقلیم کردستان در اربیل، حملە کردە است.

بر اساس خبر این فرد بە نگهبانان ساختمان حملە کردە و طی درگیری با آنان کشتە شدە است.

همچنین اشارە شدە کە این فرد قصد نفوذ بە ساختمان ادارە روابط خارجی را داشتە و هویت وی پس از کشتە شدن، نیروهای امنیتی شناسایی شدە و تحقیقات در خصوص این حملە ادامە دارد.