کسب رتبه اول بخشداری های شهرستان دیواندره در استان کردستان
سرویس کردستان - در ارزیابی عملکرد بخشداریهای استان کردستان، بخشداری های شهرستان دیواندره رتبه برتر بخشداریهای استان کردستان را کسب کردند.

به گزارش کردپرس، طی ارزیابی عملکرد بخشداری های استان کردستان از مهرماه 99 لغایت مهرماه سال 1400 که توسط استانداری صورت گرفت، بخشداری سارال، مرکزی و کرفتو رتبه اول تا سوم را در بین 31 بخشداری استان کسب کردند و در مجموع امتیازات، فرمانداری دیواندره در بین 10 فرمانداری رتبه اول را بدست آورده است.

کسب رتبه برتر بخشداریهای شهرستان دیواندره در 2 سال متوالی در ارزیابی عملکرد بخشداریهای استان کردستان، بیانگر تلاش ارزشمند مجموعه فرمانداری و بخشداریهای شهرستان و اعتماد فرماندار دیواندره به نیروهای مجموعه فرمانداری و توجه ویژه به تفکر سیستمی و تحقق اهداف سازمانی است که علی رغم کاستی ها و کمبودها می توان با تخصص و همدلی در خدمت به مردم موفقیت های بزرگ را بدست آورد.

مولفه های مختلفی در روند ارزیابی اقدامات بخشداریهای استان کردستان طبق ضوابط مدنظر قرار می گیرد که بخشداریهای شهرستان دیواندره در دو دوره متوالی رتبه برتر را در بین بخشداریهای استان کردستان کسب کردند.