نچیروان بارزانی: اقلیم کردستان تبدیل بە بخشی از کشمکش های میان احزاب عراقی نمی شود
سرویس عراق و اقلیم کردستان- رئیس اقلیم کردستان در دیدار با سفیر انگلیس در عراق، تاکید کردکە اقلیم بە هیچ عنوان تبدیل به بخشی از کشمکش ها و اختلافات میان احزاب و جریان های سیاسی عراقی نشدە و می خواهد در راه حل مشکلات مشارکت داشتە باشد.

بە گزارش کردپرس بە نقل از شبکە تلویزیونی روداو، نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان امروز شنبە 7 آذر / 28 نوامبر، طی دیدار با برایسون ریچاردسون سفیر انگلیس در عراق، اعلام کرد کە اقلیم بە هیچ عنوان، تبدیل به  بخشی از مشکلات و کشمکش های میان احزاب و جریان های سیاسی عراق نشدە و بلکە می خواهد در راه حل مشکلات و اختلافات مشارکت کردە بە حمایت از موفقیت پروسە سیاسی کشور، ادامە می دهد.

گسترش روابط میان انگلیس با عراق و اقلیم، مقابلە با تهدید ترور و داعش، اهمیت تقویت هماهنگی و همکاری میان نیروهای پیشمرگ و ارتش  عراق و تقویت روابط اربیل و بغداد از موضوعات مورد بحث در این دیدار اعلام شدە است.

بارزانی و ریچاردسون دربارە بروز اختلافات و اعتراضات احزاب عراقی دربارە نتایج انتخابات اخیر مجلس این کشور، اعلام کردند کە باید این احزاب هرچە زودتر بە توافق رسیدە و دولتی در این کشور بر سر کار آید کە بتواند ثبات سیاسی در کشور را حفظ و مطالبات شهروندان در زمینە امنیتی و معیشتی و رفاهی را تامین کند.

دو طرف همچنین دربارە اصلاحات در وزارت پیشمرگ اقلیم و ساماندهی نیروهای پیشمرگ گفتگو و بر ضرورت ادامە حمایت انگلیس از این روند تاکید کردند.