تلاش اروپا برای کنترل گذرگاهی که کردها را به کام مرگ می فرستد
سرویس جهان- نهادهای اروپایی و کشورهای فرانسه و انگلیس در حال ایجاد تمهیداتی هستند تا کنترل بر کانال مانش را که باعث مرگ تعدادی از شهروندان کرد شده است، بیشتر کنند.

به گزارش کردپرس، مرگ 27 تن از سرنشینان قایقی که مهاجران را از فرانسه به انگلیس و از طریق کانال مانش منتقل می کرد قبل خیلی ها را به درد آورد. بیشتر سرنشینان این قایق شهروندان کرد بودند.

رسانه های اروپا از تشدید تهمیداتی نوشته اند که نهادهای اروپایی برای کنترل بر این گذرگاه در نظر گرفته اند. بیشتر مسافران این کانال کردها هستند که قصد دارند فرانسه را به مقصد انگلیس ترک کنند.

خبرگزاری فرانسه از اختصاص یک فروند هواپیما از سوی گارد مرزی اتحادیه اروپا برای کنترل بر این کانال خبر داده است. قاچاقچیان مهاجران را بر قایق های بادی سوار کرده و آنها را بعد از دور شدن از سواحل فرانسه رها می کنند. روزنامه ساندی تایمز و دیلی میل انگلیس روز گذشته با یکی از قاچاقچیان مصاحبه کردند. او تاکید کرده است که قاچاقچیان ترفندهایی برای ادامه انتقال مهاجران به کار می گیرند تا پلیس فرانسه مانع از عبور قایق ها نشود. آنها گفته اند اگر تعدادی کودک در قایق باشند پلیس فرانسه تلاشی برای رها شدن قایق ها در کانال مانش نمی کند. سه تن از سرنشینانی که در قایق فوت کردند کودک بودند.

قبلا هم پلیس فرانسه به اهمال در برابر قاچاق مهاجران به انگلیس متهم شده بود. بر اساس برخی گزارشها قاچاقیان مسلح هستند و در برخی موارد پلیس فرانسه از برخورد با آنها خودداری می کند.

مقامات انگلیس و فرانسه نیز در روزهای اخیر دیدارها و ملاقات هایی برای بررسی وضعیت کانال مانش برگزار کرده اند. یکی از قاچاقچیان ضمن سودآور توصیف کردن انتقال مهاجران از فرانسه به انگلیس، به دیلی میل گفته است قاچاقچیان اهمیتی به کشته شدن مهاجران نمی دهند و همچنان به کار خود ادامه خواهند داد.

رسانه های اروپایی اقدامات اخیر نهادهای وابسته به اتحادیه اروپا را برای کنترل بر گذرگاه مانش ناکافی دانسته و نسبت به افزایش قربانیان قایق هایی که توسط قاچاقچیان برای انتقال مهاجران از جمله کردها تهیه می شود هشدار داده اند.