کردهای سوریه میان چکش ترکیه و سندان روسیه
سرویس جهان- روزنامه لوانت چاپ انگلیس نوشت: روسیه زمانی که جان کردهای سوریه در برابر حمله ترکیه به خطر افتاده است به دنبال آشتی دادن آنها با دمشق بدون تحقق خواسته های آنان است.

به گزارش کردپرس، مقامات سوریه در هفته های اخیر ملاقات هایی با مقامات ارشد روسیه، از جمله سرگئی لاوروف وزیر خارجه این کشور انجام داده و درباره مسائل مختلف گفتگو کرده اند. بر اساس بیانیه های وزارت خارجه روسیه، مقامات روسی در این دیدارها ضمن تاکید بر رعایت حقوق اقلیت ها در سوریه، حفظ حاکمیت و قلمرو روسیه را اساس مذاکرات عنوان کرده اند.

روزانه لوانت چاپ انگلیس در تحلیلی به بیان علت دعوت روسیه از کردها برای مذاکره با دولت مرکزی سوریه پرداخته است. بر اساس این تحلیل، دعوت روسیه از کردها برای مذاکره با دمشق تنها به منظور امتیازگیری از کردها همزمان با تهدیدات ترکیه است.

لوانت با اشاره به این که گفتگوی کردهای سوریه با روسیه از روی ناچاری و بیشتر برای رفع تهدیدات ترکیه صورت می گیرد نوشت: اکنون کردها میان چکش ترکیه و سندان روسیه گیر افتاده اند.

نویسنده این تحلیل معتقد است روسیه علاقه ای به تامین خواسته های کردها ندارد بلکه بیشتر به دنبال تضعیف موقعیت آمریکا در سوریه به عنوان همپیمان کردها است. او معتقد است که مشکل این است که آمریکا استراژی مشخصی در مورد کردها ندارد و از طرفی دیگر مخالف توافق میان کردها و دمشق است؛ این مسئله کردها را دچار استیصال کرده است.

این روزنامه با اشاره به نتیجه بخش نبودن مذاکرات کردی-کردی در سوریه، یکی از علل عدم دستیابی کردهای سوریه به خواسته هایشان را اختلافات ریشه دار میان کردها و عدم ایجاد اتحاد میان دو طیف مخالف هم در میان کردهای سوریه دانسته است.

لوانت تاکید کرده است موقعیت کردها با توجه به عدم وجود استراتژی مشخص آمریکا در مورد سوریه و عدم وجود اتحاد میان کردها به شدت تضعیف شده است. این مسئله با توجه به این که آمریکا علاقه ای به گنجاندن مسئله آینده کردها در استراتژی خود در سوریه ندارد کردها را بیشتر در معرض خطر قرار می دهد.