خود نظام پنداری مدیر ناکارآمد
سرویس کردستان- روز سه شنبه 9 آذرماه در حالی جلسه ستاد استانی مقابله با کرونا در کردستان به ریاست استاندار برگزار شد؛ که رییس دانشگاه علوم پزشکی استان، سعی کرد در این واپسین روزهای حضورش در این مسند این جلسه را تبدیل به یک دادگاه شخصی البته بدون حضور قاضی و متهم کند.

به گزارش کرد پرس، این مدیر در حالی در این جلسه شروع به اتهام زنی به «خبرگزاری کُرد پرس» کرد که مخاطبان و افکار عمومی در طول این سالها خوب می دانند این رسانه در هیچ برهه ای، بنایی بر تخریب شخصی هیچ مدیری نداشته و تنها گناهش باقی ماندن بر سر اصول حرفه ای خود به عنوان رسانه منتقد و مستقل، بدون در نظر گرفتن وابستگی ها و گروه بندی های خاص بوده است.

گناه این خبرگزاری این بوده است که در طول 2 سال گذشته سعی اش بر این بوده است که صدای کادر زحمت کش درمان باشد که اجحاف های نابخشودنی در این مدت بر آنها رفت و در اوج کرونا اعتبار اختصاص یافته برای حقوق و مزایای آنان برای خرید کارت هدیه به فرمانداران و مدیران برخی سازمان ها و ادارات هزینه شد.

این مدیر در این جلسه، انتقاد از نحوه مدیریتش را طوری به عنوان «تضعیف اعتماد به نظام» مطرح می کند که نشان می دهد اعتماد به نفس در ادامه کار در اوج ناکارآمدی چه میزان موثر است. کدام وجدان منصفی می پذیرد که انتقاد از یک مدیر ناکارآمد در دانشگاه علوم پزشکی کردستان که سوء مدیریتش در این سال ها بر همگان روشن است، به معنی تضعیف اعتماد به نظام است!!!!!!.

از این عارضه مهم می شود به عنوان «خود نظام پنداری برخی مدیران ناکارآمد» نام برد که در سال های اخیر در سایه برخی حمایت های کذایی یک جریان خاص؛ تیشه به ریشه اعتماد مردم به همه ارکان جامعه زدند.

«انتقاد از عملکرد مدیر علوم پزشکی موجب می شود مردم واکسن نزنند» این گزاره ای است که بر اساس فایل صوتی موجود این مدیر ناکارآمد در این جلسه می خواسته است که به حضار القا کند. البته که افکار عمومی و حضار جلسه قاعدتا چنین استدلالی را نخواهند پذیرفت اما این دست و پا زدن ها نشان می دهد که در طول مدیریت ناکارآمد خود نیز با اتکا به همین روش های ماکیاولی توانسته اند بر ناکارآمدی هایشان سرپوش بگذارند و کمبود اکسیژن و دارو در سطح استان، وضعیت اسفبار بیمارستان های استان و .... را نادیده بگیرند.