«رازان» در جنوبگان زبان کُردی طلوع کرد
سرویس ایلام - نخستین شماره مجله فرهنگی، هنری، ادبی و اجتماعی «رازان» با تمرکز بر زبان کُردی جنوبی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری کردپرس، نخستین شماره مجله فرهنگی، هنری، ادبی و اجتماعی «رازان» در 68 صفحه و به مدیرمسئولی محمدعلی قاسمی، نویسنده و شاعر ایلامی با بهای 35 هزار تومان منتشر شد.

شورای تحریریه «رازان» فرهاد شاهمرادیان، حسین شکربیگی و یاسر بابایی است که با تمرکز بر زبان، فرهنگ و هنر در استانهای کردنشین شماره نخست را با تمرکز بر شعر و ادبیات کُردی جنوبی منتشر کرده است.

محمدعلی قاسمی در سرمقاله نخستین شماره مجله رازان آورده است: تبارشناسی ادبیات کردی جنوبی از دوره افشاریه تا دوران حاکمیت پهلوی ها، نشان دهنده غربت و در حاشیه قرار گرفتن این ادبیات است و در این میان ادبیات کردی ایلامی، ادبیاتی مهجور و در حاشیه مانده است که تها در قالب تاریخ شفاهی، روایتگرانی آن را به صورت سینه به سینه و از نسلی به نسل دیگر منتقل کرده اند.

وی از بن بست تاریخی استان ایلام در مقوله توسعه گفته و در ادامه تاکید کرده است: این بن بست و واماندگی از تحولات فرهنگی هنری و ادبی باعث شده بود که علاوه بر عدم برخورداری از فضاهای آموزشی به منظور باسواد کردن مردم و فرزندان آنها، هنر و جریان ادبیات در آن کاملا مسکوت و محصور باشد به طوری که از آن دوران، هیچ جریان سازی ادبی و نوسازی هنری ای در این اقلیم به چشم نمی خورد.

قاسمی در خصوص رازان نیز گفته است: رازان روایتگر گفتمانی است که با بهره گیری از زبان فارسی و رسمی ایران اسلامی، بر آن است تا گویش کردی جنوبی را به عنوان یکی از شاخه های زبان کردی عصر حاضر، با بهره گیری از خالقان شعر و ادب، طریقی را فراروی دیگران به تماشا بگذارد که در عصر جهانی شدن، صداهای مهجور نیز در گوش دیگران طنین انداز شود.

در انتهای سرمقاله رازان به قلم مدیرمسئول آمده است: رازان مجله‌ای است که معیارهای گفتمان تازه‌ای را در فرهنگ اقوام زاگرس نشین، زبان کردی جنوبی و هنر هنرمندان این دیار منعکس می‌کند تا چهره‌آرای قابلیتهای این فرهنگ پویا و مانا در عرصه جهانی شود.

اخبار فرهنگی و هنری، پوشه، نقد و نظر، گفت و گو و ضمیمه شعر و داستان کُردی از بخشهای مختلف مجله تازه تأسیس رازان است.