سخنگوی حزب دمکرات: دو کرسی ما در مجلس عراق بە غارت رفت
سرویس عراق و اقلیم کردستان- سخنگوی رسمی حزب دمکرات کردستان (پارتی) به نتایج اعلام شدە مجلس عراق اعتراض و اعلام کرد: دو کرسی ما در مجلس عراق بە غارت رفتە است.

بە گزارش کردپرس، محمود محمد سخنگوی رسمی حزب دمکرات کردستان (پارتی) در اطلاعیە ای بە اعلام نتایج نهایی انتخابات اخیر مجلس عراق کە بر اساس آن دو کرسی از کرسی های این حزب کاهش یافتە، واکنش نشان داد.

وی اعلام کرد کە پس از اعلام نتایج از سوی کمیسیون عالی انتخابات عراق مشخص شدە کە یک کرسی در استان اربیل و یک کرسی در استان نینوا کە بر اساس اعلام نتایج پیشین متعلق بە دو نامزد حزب دمکرات بوده بە غارت بردە بردە شدە است.

همچنین تاکید کردە کە حزب دمکرات موضع رسمی خود در این مورد را پس از برگزاری نشست دفتر سیاسی حزب، اعلام می کند.

بر اساس آخرین نتایج اعلام شدە انتخابات مجلس عراق، در کرسی های استان های سلیمانیه و دهوک تغییری به وجود نیامده است. اما در اربیل، یک کرسی به تعداد کرسی های اتحادیه میهنی افزوده شده است  و یک کرسی دیگر در استان نینوا نیز بە نامزد دیگر این حزب رسید.

پس از اعتراض بە نتایج انتخابات، هریم کمال آقا نامزد اتحادیە میهنی در حوزە انتخابیە شمارە 3 اربیل بە جای لیلا اکرم سعید نامزد پارتی و در حوزە انتخابیە 2 استان نینوا نیز رونزی زیاد سیدو نامزد اتحادیە میهنی بە جای عبدالسلام شعبان دیگر نامزد پارتی، بە مجلس راه یافتند.