سخنگوی اتحادیە میهنی: بازگرداندن دو کرسی ما در مجلس عراق اثبات تقلب در انتخابات بود
سرویس عراق و اقلیم کردستان- سخنگوی حزب اتحادیە میهنی کردستان تاکید کرد کە تصمیم کمیسیون عالی انتخابات عراق، دربارە بازگرداندن دو کرسی این حزب در مجلس عراق، وجود تقلب در انتخابات را اثبات کردە است.

بە گزارش کردپرس بە نقل از شارپرس، امین بابە شیخ در واکنش بە اعلام نتایج نهایی انتخابات مجلس عراق کە بر اساس آن، هریم کمال آقا نامزد اتحادیە میهنی در حوزە انتخابیە شمارە 3 اربیل بە جای لیلا اکرم سعید نامزد پارتی و در حوزە انتخابیە 2 استان نینوا نیز رونزی زیاد سیدو نامزد اتحادیە میهنی بە جای عبدالسلام شعبان دیگر نامزد پارتی، بە مجلس راه یافتند؛ اعلام کرد کە این دو کرسی استحقاق روای اتحادیە میهنی کردستان است.

سخنگوی رسمی اتحادیە میهنی کردستان  افزود کە این دو کرسی در نهایت جزو سهم کردها از کرسی های کردها در مجلس عراق است.

 همچنین تاکید کرد: بازگرداندن کرسی های اتحادیە میهنی در چارچوب ائتلاف هم پیمانی کردستان، کە پس از رسیدگی بە اعتراضات بە نتایج اولیە صورت گرفتە و اثبات تلاش برای تقلب در انتخابات بودە، اقدامی مثبت است و از آن، استقبال می کنیم.

این در حالی است کە سخنگوی رسمی حزب دمکرات کردستان (پارتی) به نتایج اعلام شدە مجلس عراق اعتراض و اعلام کرد: دو کرسی ما در مجلس عراق بە غارت رفتە است.