ترکیه نامحبوب و زمین گیر در شمال سوریه
سرویس جهان- نشریه نظامی استراتجی پیج با اشاره به محدود شدن شدید تحرکات نظامی ترکیه و شورشیان تحت حمایت این کشور و نیز ملغی شدن حمله این کشور به کردهای سوریه، نوشت: ترکیه در شمال سوریه به شدت نامحبوب، زمین گیر و تحت فشار برای خروج از سوریه است.

به گزارش کردپرس، نشریه نظامی استراتجی پیج در تحلیل وضعیت جنگ در سوریه به محدودیت شدید و بی سابقه نظامیان ترکیه در شمال سوریه اشاره کرده است. این نشریه در توصیف وضعیت ترکیه در سوریه نوشت: این کشور از نظر سیاسی منزوی، نامحبوب و تحت فشار برای خروج از شمال این کشور است.

در این گزارش به تشدید حملات روسیه و نیروهای سوریه در مناطق تحت کنترل ترکیه و شورشیان بدون توجه به حضور نظامیان ترکیه در استان ادلب اشاره شده و تاکید شده این عدم توجه به موقعیت نظامیان ترکیه در این منطقه باعث ایجاد تلفات نظامی در میان نظامیان ترکیه شده است.

این نشریه با اشاره به این که روسها در هدف قرار دادن شورشیان چندان به موقعیت نیروهای ترکیه توجه نمی کنند آنها را نشانه دور شدن ترکیه و روسیه در مورد مسائل سوریه عنوان کرده است.

استراتجی پیج تغییر موضع آمریکا در مورد ترکیه را در نامحبوبتر شدن ترکیه بی تاثیر ندانسته است چرا که ترکیه این بار نتوانست به تهدیدهای خود علیه کردهای سوریه جامعه عمل بپوشاند و آن ها را از مرزهای خود دور کند. این مسئله به این دلیل اتفاق افتاد که آمریکا به حمایت خود از نیروهای کرد سوریه با وجود تروریست خواندن آنها از سوی ترکیه ادامه داده است.