گفتگوی بوگدانوف و مسعود بارزانی دربارە آیندە کردها در سوریە
سرویس عراق و اقلیم کردستان- در دیدار رهبر حزب دمکرات کردستان (پارتی) و نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه، شرایط و آیندە کردها در سوریە مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش کردپرس به نقل از شبکه تلویزیونی کردستان 24، امروز چهارشنبه 10 آذر / 1 دسامبر، مسعود بارزانی رهبر حزب دمکرات کردستان، با میخائیل بوگدانوف نماینده ویژه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در امور خاورمیانه و شمال آفریقا دیدار کرد.

بر اساس خبر وضعیت کردهای سوریە و آیندە آنان در این کشور، موضوع اصلی گفتگوهای انجام شدە در این دیدار بودە و بارزانی نسبت بە آیندە کردهای سوریە ابراز نگرانی کرد.

وضعیت سیاسی عراق و انتخابات اخیر این کشور و تهدید ترور علیە ثبات منطقە،  از دیگر موضوعات مورد بحث در این دیدار بودە و دو طرف بر ضرورت ریشە کن کردن عوامل بروز ترور تاکید کردند.

بوگدانوف روابط اقلیم وکشورش و نقش خاندان بارزانی را در توسعە این روابط را تاریخی خواندە و خواستار گسترش هرچە بیشتر این روابط شدە و گفت کە اقلیم کردستان دارای جایگاه مهمی در منطقە و عراق بودە و از نظر عامل ثبات محسوب می شود.