دست از دخالت در امور قوه قضائیه ترکیه بردارید و رویکردی بی طرفانه داشته باشید
سرویس ترکیه - ترکیه از کمیته وزرای شورای اروپا خواست تا دست از دخالت در تصمیمات قوه قضائیه مستقل ترکیه بردارد.

به گزارش کردپرس، وزارت امور خارجه ترکیه در واکنش به تصمیم کمیته وزرای شورای اروپا مبنی بر آغاز «روند نقض» علیه این کشور، با انتشار بیانیه ای از آنها خواست تا دست از دخالت در تصمیمات قوه قضائیه مستقل ترکیه بردارند.

روز گذشته کمیته وزرای شورای اروپا در آخرین روز از نشست سه روزه خود، به دلیل عدم تمکین ترکیه از درخواست دادگاه حقوق بشر اروپا (ECHR) برای آزادی عثمان کاوالا بازرگان و فعال حقوق بشر ترک در موعد مقرر شده، تصمیم بر آغاز روند «نقض» (یا تخلف) علیه ترکیه گرفت. 

وزارت امور خارجه ترکیه در واکنش به این تصمیم با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: «با توجه به روند جاری قضائی در کشورمان، از اتحادیه اروپا دعوت می کنیم از ادامه این تصمیم که مداخله در امور مستقل قضائی در کشورمان است، خودداری کند. همه به ویژه کمیته وزرای اتحادیه اروپا، باید به روند قضایی انجام شده توسط دادگاه های مستقل و بی طرف احترام بگذارند و به آن اعتماد کنند.»

این بیانیه در ادامه با اشاره به وقوغ ترکیه بر وظایف خود در قبال شورای اروپا گفته است: «ما تنها در سال جاری 128 حکم و در مجموع تا به حال 3674 حکم ECHR را اجرا کرده ایم.»

وزارت خارجه ترکیه در آخر با بیان این که احکام ECHR باید از سوی همه کشورهای عضو شورای اروپا انجام شود، شورای وزرای اروپا را محکوم کرد که بین کشورهای مختلف در زمینه اجرای احکام ECHR تبعیض قائل می شود. این بیانیه می گوید: «اگر کمیته وزرای شورای اروپا خواهان حفظ اثربخشی نظام حقوق بشر است، باید نگرش جناحی و گزینشی خود را کنار بگذارد و با رویکردی بی طرفانه برای همه کشورهای عضو، به اجرای تصمیمات ECtHR بپردازد.»