مسرور بارزانی: مقابلە با تهدید جدی داعش، نیازمند هماهنگی نیروهای پیشمرگ و عراقی است
سرویس عراق و اقلیم کردستان- نخست وزیر اقلیم کردستان اعلام کرد کە داعش تهدید جدی علیە امنیت مناطق مورد مناقشە عراق است و مقابلە با آن مستلزم هماهنگی میان نیروهای پیشمرگ و ارتش عراق و حمایت ائتلاف جهانی است.

بە گزارش کردپرس بە نقل از شبکە تلویزیونی کردستان 24، مسرور بارزانی در پیامی بە حملە شب گذشتە داعش بە روستای خدر جیجە در دامنە کوه قرە چوغ واقع در منطقە مخمور کە موجب جان باختن 10 نیروی پیشمرگ اقلیم کردستان و سە غیرنظامی و مجروح شدن شماری دیگر شد، اشارە کردە و با قربانیان این حملە ابراز همدردی کرد.

نخست وزیر اقلیم کردستان تاکید کرد کە تروریست های داعش، تبدیل بە تهدید جدی علیە مردم مناطق مورد مناقشە میان اربیل و بغداد شدە و باید هرچە زودتر هماهنگی میان نیروهای پیشمرگ اقلیم و ارتش عراق و ائتلاف جهانی ضد داعش تقویت شدە و راهکارهای لازم برای جلوگیری از سازماندهی و احیای دوبارە داعش و پایان دادن بە حملات تروریستی این سازمان و حفاظت از نیروهای پیشمرگ و ساکنان مناطق مورد مناقشە گسترش یافتە و تقویت شود.

بارزانی آمادگی دولت اقلیم کردستان را برای گسترش  هرگونە همکاری و  هماهنگی بە منظور مقابلە با ترور و همچنین  ایجاد ثبات در عراق و بە ویژە مناطقی کە مورد حملە داعش قرار می گیرد؛ اعلام کرد.

نخست وزیر اقلیم همچنین با خانوادە سە تن از جان باختگان غیرنظامی این حملە کە از یک خانوادە و برادر بودە اند، دیدار کردە و از مواضع و سنگرهای نیروهای پیشمرگ در قرە چوغ بازدید بە عمل آورد.