افزایش حملات داعش ضرورت اقدام برای رفع خلا امنیتی در عراق را اثبات میکند
سرویس عراق و اقلیم کردستان- معاون نخست وزیر اقلیم کردستان تاکید کرد کە افزایش حملات داعش، ضرورت اقدام برای رفع خلا امنیتی در مناطق حد فاصل نیروهای پیشمرگ و عراقی را ثابت می کند.

بە گزارش کردپرس بە نقل از سایت خبری آوینە، قباد طالبانی معاون نخست وزیر اقلیم کردستان و از اعضای ارشد حزب اتحادیە میهنی کردستان در اطلاعیە ای بە حملە شب گذشتە داعش بە منطقە مخمور در غرب اربیل، کە موجب جان باختن 10 نیروی پیشمرگ و 3 غیرنظامی شد، واکنش نشان داد.

وی اعلام کرد کە افزایش حملات داعش طی مدت اخیر، ثابت می کند کە خطر این گروە هنوز وجود دارد و لازم است تمامی منطقە از بقایای داعش پاکسازی شدە و نظارت و اقدام فوری با همکاری و هماهنگی ائتلاف جهانی، برای رفع خلا امنیتی در عراق و بە ویژە در مناطق حد فاصل میان مواضع نیروهای پیشمرگ و ارتش عراق، انجام شود.

طالبانی تاکید کردە کە همراه با اقدامات نظامی باید برای زدودن تفکر تروریستی اقدام شود، زیرا تا زمانی کە چنین تفکری وجود داشتە باشد، چنین حملاتی نیز ادامە می یابد و لازم است کە هستە های مخفی داعش نیز شناسایی و ریشە کن شود.