بررسی نتایج انتخابات عراق در دیدار مسعود بارزانی و رئیس ائتلاف عزم
سرویس عراق و اقلیم کردستان- در دیدار میان رهبر حزب دمکرات کردستان و رئیس ائتلاف عراقی عزم، نتایج انتخابات اخیر مجلس این کشور مورد بررسی قرار گرفت.

بە گزارش کردپرس، در حالی مناقشات و کشمکش میان احزاب و جریان های سیاسی در عراق و اقلیم کردستان بر سر نتایج انتخابات اخیر مجلس این کشور کە در 10 اکتبر  گذشتە برگزار شد؛ هنوز در جریان است، امروز شنبە 13 آذر / 4 نوامبر، دیداری میان مسعود بارزانی رهبر حزب دمکرات کردستان (پارتی) و خمیس خنجر رئیس ائتلاف عراقی عزم، در اربیل انجام شد.

شبکە تلویزیونی کردستان 24، گزارش داد کە در این دیدار دو طرف دربارە نتایج انتخابات و نیز معادلات سیاسی جدید در پروسە سیاسی عراق گفتگو کردە اند.

وضعیت سیاسی و تحولات عراق و منطقە و تهدید ترور در این کشور، از دیگر موضوعات مورد بحث در این دیدار عنوان شدە است.