خاک بستری برای حفظ پوشش گیاهی و تامین امنیت غذایی است
سرویس کردستان - رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان از برگزاری همایش روز جهانی خاک خبر داد و گفت: خاک بستری برای حفظ پوشش گیاهی و تامین امنیت غذایی است.

به گزارش کرد پرس، محمدفرید سپری گفت: خاک به عنوان یکی از منابع پایه نقشی بی بدیل را در پایداری زیست بشر در این کره خاکی ایفا می کند به طوریکه حفظ این سرمایه را لازمه پیشرفت پایدار هر جامعه است و اینک که این سرمایه ملی به امانت در اختیار ما قرار گرفته است، استفاده خردمندانه از آن وظیفه تک تک جامعه است.

وی با تاکید بر این نکته که اگر به مدیریت صحیح کشاورزی شامل عملیات کاشت، داشت، آبیاری، کود دهی و زهکشی توجه داشته باشیم، کمک بزرگی به حفظ خاک و جلوگیری از بحران‌هایی مانند شور شدن و هدررفت کربن آلی خاک و همچنین فرسایش خاک خواهیم کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان افزود: استفاده از روش های کشاورزی حفاظتی بر اساس مدیریت های کاهش شخم یا بی خاکورزی و سیستم های برداشت اصولی که باعث افزایش تولید زیست توده می شود، به ترمیم ذخایر کربن آلی خاک و بهبود کیفیت خاک منتج می شود.

سپری به نقش فزاینده عملیات آبخیزداری در حفاظت از خاک اشاره کرد و اظهار کرد: اجرای طرح های آبخیزداری و آبخوان‌داری که با هدف حفاظت از سرمایه های اصلی حیات شامل آب، خاک و گیاه که معیشت مطلوب و پایدار را برای ساکنین ایجاد می کند، اشاره کرد که علاوه بر تأمین نیازهای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی گامی موثر در جهت صیانت از خاک خواهد داشت.

وی بیان کرد: تاکید این همایش بر مراقبت از خاک و تقویت بهره وری آن و همچنین مشارکت آحاد جامعه و فرهنگ سازی حفظ و حراست از خاک به عنوان عنصر حیاتی و منبع اصلی تامین غذا و پایداری اکوسیستم است.

گفتنی است همایش خاک شناسی با همکاری دانشگاه کردستان، اداره کل حفاظت محیط ‌زیست، اداره کل منابع طبیعی و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان در روز 22 آذر 1400 ساعت 9 صبح برگزار می شود.