آغاز تظاهرات در برخی استان های عراق همزمان با تظاهرات دانشجویان در سلیمانیه
سرویس عراق و اقلیم کردستان – تظاهرات شهروندان عراقی در استان های دیالی، دیوانیه، بصره و میسان برای درخواست استخدام از دولت و ایجاد فرصت های شغلی آغاز شد. همزمان با این تظاهرات، دانشجویان کرد در استان سلیمانیه نیز دست به تجمع زده اند.

تظاهرات در دیالی توسط فارغ التحصیلان دانشکده های فنی و در مقابل اداره آموزش و پرورش این شهر با هدف مطالبه استخدام به صورت قراردادی آغاز شد.

در دیوانیه نیز، فارغ التحصیلان رشته های علوم تربیتی، در مقابل اداره آموزش و پرورش تظاهرات کردند و خواستار تبدیل وضعیتشان به قراردادی شدند.

در بصره، معترضان راههای منتهی به کارخانه ذوب آهن در منطقه خور زبیر را مسدود کردند و خواستار استخدام آنها شدند.

در میسان نیز دهها فارغ التحصیل رشته های علوم تربیتی خواستار استخدام در آموزش و پرورش شدند.

تظاهرات شهروندان عراقی در حالی است که اعتراضات دانشجویی در استان سلیمانیه امروز یکشنبه بار دیگر آغاز شده است.