استاندار ایلام: در ایجاد منطقه آزاد مهران تسریع شود
سرویس ایلام - استاندار ایلام به منظور پیگیری مسائل و مشکلات فرا روی ایجاد منطقه آزاد تجاری مهران با سعید محمد، مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری -صنعتی و ویژه اقتصادی کشور دیدار و خواهان تسریع در ایجاد این منطقه آزاد راهبردی شد.

به گزارش خبرگزاری کردپرس، حسن بهرام نیا در این دیدار خواستار توسعه زیرساخت های منطقه آزاد تجاری مهران شد و افزود: با توجه به اینکه منطقه آزاد اروند به عنوان معین منطقه آزاد مهران انتخاب شده است، ضرورت دارد فعالیت خود را در مهران گسترش و تجربیاتش را در اختیار استان قرار دهد.

وی یکی از مهم‌ترین دستاوردهای مناطق آزاد را انتقال فناوری به داخل کشور دانست و ادامه داد: با توجه به موقعیت استراتژیک استان ایلام به عنوان دروازه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به غرب آسیا، تسریع در ایجاد زیرساخت های لازم در این منطقه از اهمیت فراوانی برخوردار است.

استاندار ایلام در پایان خواستار تسریع در تایید اساس نامه، انتخاب هیئت مدیره و مدیرعامل و انتخاب مشاور طرح جامع منطقه آزاد مهران شد و خاطرنشان کرد: با توجه به ظرفیت های بالقوه استان ایلام در حوزه نفت، گاز و صنایع پایین دستی پتروشیمی، منطقه آزاد مهران نقش مهمی را در شتاب بخشی به توسعه استان ایفا خواهد کرد.